• Tartalom

221/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet

221/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a következőket rendeli el:

1–3. §2

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni azokra a kölcsönkérelmekre, amelyeket a hitelintézet – szabályzata alapján – a hatálybalépés napjáig befogadott, ha ahhoz az igénylő csatolta

a) használt lakás, valamint használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása esetén a földhivatalhoz igazoltan benyújtott, legkésőbb e rendelet kihirdetése napján ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést,

b) használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás megvásárlása esetén a legkésőbb e rendelet kihirdetése napján ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést,

c) lakásépítés, bővítés esetén a jogerős építési engedélyt.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 67. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 803. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére