• Tartalom

244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet

244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről

2013.01.01.

A kistérségnek mint területi egységnek a területfejlesztés, a közigazgatás és a statisztika jövőbeni igényeihez igazítása, a települési önkormányzatok területi besorolásukra vonatkozó igényeinek figyelembevétele, valamint a kistérségi lehatárolások hosszú távú stabilitása érdekében – az Európai Unió statisztikai területi egységeire vonatkozó szabályozásra tekintettel, e szabályozás elveit alapul véve – a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1. §1 (1) A kistérség területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja.

(2) A területfejlesztési-statisztikai kistérség (a továbbiakban: kistérség) földrajzilag összefüggő területi egység, amelyet a hozzá sorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak. Egy település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat.

(3) A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét, és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz.

(4) A kistérségek területe, határa vagy más sajátossága nem érinti az önkormányzatok társulási szabadságát.

2. § (1) A kistérség területe a kistérség határainak átmetszése nélkül egy vagy több területi államigazgatási szerv vagy a kistérség székhely települése, illetve más település jegyzőjének illetékességi területe lehet.

(2)2

3–7. §3

8. §4 A kistérségekhez tartozó kistérségi jelzőszámot statisztikai közlemény teszi közzé.

9. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)5

Melléklet a 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelethez6

1

Az 1. §-t megelőző alcímet a 326/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (2) bekezdését a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3–7. §-t és a 3. §-t megelőző alcímet a 326/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § a 326/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg; a 8. §-t megelőző alcímet e módosító rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 785. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A mellékletet a 326/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére