• Tartalom

268/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

268/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a csatlakozással összefüggésben szükséges módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány egyes kormányrendeleteknek a csatlakozással összefüggésben szükséges módosítása tekintetében a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § (1)5

(2)6

5. §7

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)8

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg ahol jogszabály az egységes megfelelőségi jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletre hivatkozik, azon a Tanácsnak a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól és a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló 93/465/EGK határozata mellékletének B pontjában meghatározott CE megfelelőségi jelölést kell érteni.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 73. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 771. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 771. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 33/2005. (II. 18.) Korm. rendelet 3. §-a, a 3. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 771. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdését és a 4. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 771. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdését a 4/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 771. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 771. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére