• Tartalom

2003. évi XXXIX. törvény

2003. évi XXXIX. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–3. §2

4. §3

5–6. §4

7. §5

8–12. §6

13. §7

14–30. §8

31. §9

32–41. §10

42. §11

43–44. §12

Hatálybalépés

45. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2)13

Átmeneti rendelkezések

46–48. §14

49. § A Hpt. – e törvény 34–41. §-ával beiktatott – 185/A–185/H. §-ában foglalt rendelkezések először a 2004. május 5-e után indított végelszámolásra vagy felszámolásra irányuló eljárás esetén alkalmazandók.

50. § (1) E törvény 52. §-ának (1) és (4) bekezdésének rendelkezéseit az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően megkötött lakáselőtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

(2) E törvény 52. §-ának (2) bekezdését az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott lakáskölcsön vonatkozásában, ha a kiutalási időszak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követő időszakra esik. A lakáselőtakarékossági támogatás azonban e szerződések esetében is csak a Magyar Köztársaság területén megvalósuló lakáscél esetén használható fel.

51. §15 (1)16

(2)–(3)17

(4)18

(5)–(6)19

52. §20

53–54. §21

55. §22 (1)–(2)23

(3)24 A 2003. július 1. napja előtt keletkezett fogyasztásiadó-kötelezettséget az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint kell teljesíteni.

Melléklet a 2003. évi XXXIX. törvényhez25

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. június 23. Hatályon kívül helyezte a 2011: CCI. törvény 224. §-a 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5–6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7. §-t a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 8–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 13. §-t a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 14–30. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 31. §-t a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 32–41. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 42. §-t a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 43–44. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 45. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 46–48. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 51. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 51. § (1) bekezdését a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 51. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az 51. § (4) bekezdését a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 51. § (5)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 52. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 53–54. §-t a 2006: X. törvény 112. § v) pontja hatályon kívül helyezte.

22

Az 55. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

23

Az 55. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 55. § (3) bekezdésének első mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 597. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére