• Tartalom

43/2003. (XII. 20.) IM rendelet

43/2003. (XII. 20.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–3. §1

4. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell; a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a végrehajtóhoz 2003. január 1. napja és december 31. napja között érkezett ügyben (a továbbiakban: 2003. évben érkezett ügy) az 5. §-ban foglalt eltérésekkel kell eljárni.

(3)2

5. § (1) A 2003. évben érkezett ügyben felszámított, adózási szempontból elszámolt és 2004. január 1. napját megelőző teljesítési időponttal leszámlázott díjra felszámított általános forgalmi adó összegét – ha a díj 2003. folyamán még nem térült meg – a végrehajtást kérő követeléséhez hozzá kell számítani. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a díjról számlát helyettesítő okmányt állítottak ki.

(2) A 2003. évben érkezett ügyben 2003. december 31. napját követően elkészített díjjegyzékben a végrehajtó az (1) bekezdés szerinti díjak közül a munkadíjra, a jutalékra, a költségátalányra (ideértve az utazási költségátalányt is) felszámított általános forgalmi adó összegét nem tünteti fel.

(3) A 2003. évben érkezett ügyben a végrehajtást kérő, vagy költségmentesség esetén a bírósági gazdasági hivatal által befizetett és leszámlázott (vagy számlát helyettesítő okmánnyal bizonylatolt) előlegeket 2003. december 31. napját követően is a 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti összegben kell behajtani és az előlegező részére visszafizetni. Ha 2003. december 31. napját követően a végrehajtást kérő, illetve a bírósági gazdasági hivatal az előlegen felül további, vagy még meg nem térült költséget köteles fizetni a végrehajtónak, úgy arra általános forgalmi adó – kivéve a készkiadásokra eső általános forgalmi adót – már nem kerül felszámításra.

(4)–(5)3

1

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 59. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 59. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (4)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 59. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére