• Tartalom

2003. évi LV. törvény

2003. évi LV. törvény

a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról1

2007.07.01.

A beruházás meghatározása

1. §2

Az állami támogatás összege

2. §3

Az állami támogatás igénybevételének feltétele

3. §4

Előirányzat az állami támogatás fedezetére

4. §5

A támogatási szerződés

5. §6

A támogatás felfüggesztése

6. §7

7. §8

8–9. §9

10. § (1)–(2)10

(3)11

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Ptk. e törvény 9. §-ával megállapított 28. § (2) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépést követő kötelezettségvállalásokra kell alkalmazni.

(3)12

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. július 11. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 61. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 2005: LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 2005: LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 10. § (3) bekezdése alapján a 2. §-ban meghatározott támogatási összeget a 2005: LXVII. törvény 2. §-ában meghatározott támogatási összeg tartalmazza.

4

A 3. §-t a 2005: LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 2005: LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. §-t a 2005: LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 6. §-t a 2005: LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 8–9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 608. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10. § (1)–(2) bekezdését a 2005: LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 10. § (3) bekezdését a 2003: CXVI. törvény 107. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 11. § (3) bekezdését a 2005: LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére