• Tartalom

59/2003. (V. 28.) OGY határozat

59/2003. (V. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében1

2003.05.28.

1. Az Országgyűlés elfogadja a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (a továbbiakban: Társulás) Kormányzótanácsának a 2002. évi, a Társulás pénzalapjainak tizenharmadik alkalommal történő feltöltéséről szóló 204. számú határozatában foglaltakat, és elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság az említett határozatban szereplő összegű hozzájárulással vesz részt az alapfeltöltésben.

2. A pénzalapok feltöltéséhez való fizetési kötelezvényeket 2003–2005 között kell kiállítani, és a hozzájárulás befizetését a 2003–2008. évekre szóló központi költségvetés terhére évente kell teljesíteni.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba; végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.2

1

A határozatot az Országgyűlés a 2003. május 26-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 72/2011. (X. 5.) OGY határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2011. október 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére