• Tartalom

6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet

6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet

a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről1

2007.03.26.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium), a környezet- és természetvédelemben, a vízügyben továbbá a meteorológiában tevékenységet folytató államigazgatási szervre, intézményre, gazdálkodó és társadalmi szervezetre, valamint a környezet- és természetvédelem, a vízügy, valamint a meteorológia érdekében végzett kiemelkedő munkája alapján környezetvédelmi és vízügyi miniszteri (a továbbiakban: miniszteri) elismerésre előterjesztett személyekre és szervezetekre.

2. § (1)2 A környezet- és természetvédelem, a vízügy, a meteorológia, továbbá az űrkutatás területén végzett kiemelkedően eredményes tevékenység, illetve az eredményességének fokozása érdekében kifejtett munka elismerésére a következő szakmai díjat, emlékplakettet, érdemérmet és oklevelet alapítom:

a) Szakmai díjak

1. Környezetünkért Díj,

2. Pro Natura Díj,

3. Vásárhelyi Pál Díj,

4. Schenzl Guido Díj,

5. Zöld Toll Díj,

6. Bay Zoltán Díj;

b) Emlékplakettek

1. Környezetünkért Emlékplakett,

2. Pro Natura Emlékplakett,

3. Sajó Elemér Emlékplakett,

4. Pro Meteorológia Emlékplakett,

5. A Magyar Űrkutatásért Emlékplakett,

6. Magyar a Világűrben Emlékplakett;

c) Érdemérem

A vizek kártételei elleni védekezésért Érdemérem;

d) Oklevél

Miniszteri Elismerő Oklevél.

(2) Az (1) bekezdés szerinti miniszteri elismerésekre vonatkozó ajánlások megtételére a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) bizottságokat hoz létre.

(3) Az (1) bekezdés szerinti miniszteri elismerésekben részesülő személyekről és szervezetekről – a bizottságok javaslatára – a miniszter dönt.

3. § (1)3 A 2. §-ban meghatározott miniszteri elismerések közül a szakmai díjakkal [2. § (1) a)] pénzjutalom jár. A jutalom összege személyenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap nyolcszorosa, intézmény, szervezet esetén tízszerese. A pénzjutalom forrása a Minisztérium költségvetése.

(2)4 A miniszteri elismerésekre vonatkozóan a Minisztérium a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítőben (a továbbiakban: a minisztérium hivatalos lapja) felhívást tehet közzé.

(3) A miniszteri elismerések adományozására javaslatot gazdálkodó szervezetek, intézmények, szakmai, tudományos és társadalmi szervezetek, egyesületek, kamarák, önkormányzatok, valamint magánszemélyek tehetnek. A miniszteri elismerések adományozásának feltételeit, szabályait az 1. számú melléklet, az adományozási javaslat előterjesztésének formai és tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Külföldi állampolgár miniszteri elismerése esetén a külügyminisztert előzetesen tájékoztatni kell.

(5)5 A rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt szakmai díjakat a miniszter elhunyt személy részére posztumusz díjként is adományozhatja. A posztumusz díjak az 5–9. §-okban meghatározott darabszám felett is, bármely időpontban adományozhatók.

4. § (1) A miniszteri elismerést a miniszter vagy megbízottja adja át ünnepélyes keretek között.

(2) A miniszteri elismerés tényét, a kitüntetettek érdemeit a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

5. §6

6. § (1) Környezetünk érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére évente 6 db Környezetünkért Díj adományozható.

(2) A díjjal emlékérem, adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(3) Az emlékérem bronzból készült, kör alakú 115 mm átmérőjű, az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, középen ,,KÖRNYEZETÜNKÉRT'' felirattal, a hátlapon repedezett földből sarjadó növénykezdemény látható.

(4) Az adományozásra évente egyszer, a Környezetvédelmi Világnapon – június 5-én – kerül sor.

7. § (1) A hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek, illetőleg szervezetek elismerésére évente 5 db Pro Natura Díj adományozható.

(2) A díjjal emlékérem, adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(3) Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 110 mm átmérőjű, 5 mm vastag, az egyik oldalán stilizált kócsag ,,Pro Natura Díj'' felirattal, a másik oldalán öreg tölgyfa ábrázolás látható.

(4) Az adományozásra évente egyszer, a Föld Napján – április 22-én – kerül sor.

8. § (1) A vízügy érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmű elismerésére évente 7 db Vásárhelyi Pál Díj adományozható.

(2) A díj díszdobozban elhelyezett ezüstérem, amelyhez adományozó okirat és pénzjutalom jár.

(3) Az érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, alatta alul összefonódó tölgy- és babérágban a Díj elnevezése látható. Hátoldalán a Magyar Köztársaság egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet a ,,KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERTŐL'' felirat vesz körül.

(4) Az adományozásra évente egyszer, a Víz Világnapján'' – március 22-én – kerül sor.

9. § (1) A hazai és nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos, kutatási, szakmai eredmények elismerésére évente 2 db Schenzl Guido Díj adományozható.

(2) A díjjal emlékérem, adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(3) Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 95 mm átmérőjű, 8 mm vastag, egyik oldalán Schenzl Guido dombormű arcképe, balról ,,Dr. Schenzl Guido'', jobbról ,,1823–1890'', felette ,,Pro Meteorológia'' felirat, a másik oldalán ,,A légtüneménytan az országos észlelések azaz a meteorológiai vizsgálatok megalapítójának emlékére '94'' felirat látható.

(4) Az adományozásra évente a Meteorológiai Világnapon – március 23-án – kerül sor.

9/A. §7 (1)8 A környezetünk érdekében kiemelkedő újságírói tevékenységet folytató személyek, szerkesztőségek, szervezetek elismerésére évente 3 db Zöld Toll Díj adományozható.

(2) A díj írott sajtó, televízió és rádió kategóriában kerül kiosztásra.

(3) A díjjal egyedi kivitelezésű, névre szóló toll, adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(4) Az adományozásra évente egyszer a Környezetvédelmi Világnapon – június 5-én – kerül sor.

9/B. §9 (1) Az űrkutatás érdekében végzett kimagasló tevékenység, illetve életmű elismeréséért évente 2 db Bay Zoltán Díj adományozható.

(2) A díjjal emlékérem, adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, proof kivitelű emlékérem. Az érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy-, illetve babérág, amelyben a díj elnevezése látható. Hátoldalán a Magyar Köztársaság egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet a „KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

(4) Az adományozásra évente az Űrkutatás napján – április 12-én – kerül sor.

10. § (1) Környezetünk érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére évente 11 db Környezetünkért Emlékplakett adományozható.

(2) Az emlékplakettel adományozást igazoló okirat jár.

(3) Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, 90 mm átmérőjű, az egyik oldalán jelképes értelmű, a levegő, a víz és a talaj tisztaságára utaló tájszerű ábrázolás, a másik oldalán az előlap síkjából kiemelkedően Magyarország vízrajzi térképe, keresztbe futó ,,KÖRNYEZETÜNKÉRT'' felirattal, amelynek ,,Ö'' betűjét babérkoszorú helyettesít, felette angyal ábrázolás látható.

(4) Az adományozásra évente a Környezetvédelmi Világnapon – június 5-én – kerül sor.

11. § (1) A természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére évente 10 db Pro Natura Emlékplakett adományozható.

(2) Az emlékplakettel adományozást igazoló okirat jár.

(3) Az emlékplakett aranyozott fémből készült, 60 mm átmérőjű, kerek dombornyomat. Egyik oldalán stilizált kócsag, ,,Pro Natura'' felirattal a másik oldalán öreg tölgyfa ábrázolás látható.

(4) Az adományozásra évente a Föld Napján – április 22-én – kerül sor.

12. § (1) A vízügyi ágazat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért évente 12 db Sajó Elemér Emlékplakett adományozható.

(2) A díszdobozban elhelyezett emlékplakettel adományozást igazoló okirat jár.

(3) Az emlékplakett bronzból készült, átmérője 80 mm. Előlapján Sajó Elemért ábrázoló dombormű (mellkép) látható. A dombormű alatt ,,Sajó Elemér 1875–1934'', a dombormű körül ,,az első vízügyi politika kidolgozója'' szöveg látható. Hátoldalán a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, amelyet két oldalról ,,Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztertől'' felirat övez.

(4) Az adományozásra évente a Víz Világnapján – március 22-én – kerül sor.

13. § (1)10 Kiemelkedő meteorológiai tevékenységet folytató személyek elismerésére évente 4 db Pro Meteorológia Emlékplakett adományozható.

(2) Az emlékplakettel adományozást igazoló okirat jár.

(3) Az emlékplakett bronzból készült, mérete 110 mm oldalhosszúságú négyzet, lekerekített sarkokkal, első oldalán: stilizált felhő, szivárvány, alatta fák, bokrok ábrázolás látható, hátoldala: sima.

(4) Az adományozásra évente a Meteorológiai Világnapon – március 23-án – kerül sor.

13/A. §11 (1) Az űrkutatás területén kimagaslóan eredményes szakmai munka elismeréséért évente 3 db A Magyar Űrkutatásért Emlékplakett adományozható.

(2) Az emlékplakettel adományozást igazoló okirat jár.

(3) Az emlékplakett díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, proof kivitelű érem. Az emlékplakett átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az űrkutatást szimbolizáló ábra és az emlékplakett elnevezés látható. Hátoldalán a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, amelyet a „KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

(4) Az adományozásra évente az Űrkutatás napján – április 12-én – kerül sor.

13/B. §12 (1) Az űrrepülés sikeres végrehajtásának elismeréséül Magyar a Világűrben Emlékplakett adományozható.

(2) Az emlékplakettel adományozást igazoló okirat jár.

(3) Az emlékérem díszdobozban elhelyezett, proof kivitelű ezüstérem. Az emlékérem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az űrkutatást szimbolizáló ábra és emlékplakett elnevezés látható. Hátoldalán a Magyar Köztársaság egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet a „KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERTŐL” felirat vesz körül.

14. § (1)13 Az országot sújtó árvíz, belvíz és különböző vízszennyezések elleni védekezésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek tevékenységének elismerésére „A vizek kártételei elleni védekezésért” Érdemérem adományozható.

(2)14 Az Érdemérem bronzból, ezüstből és aranyból készülhet. Az Érdemérem díszdobozban elhelyezett érem, amelyhez adományozható okirat és az érem előlapjának kicsinyített mását szimbolizáló kitűző jelvény jár. Az ezüst és arany Érdemérem sorszámozott. Az arany Érdemérem egy adott védekezési időszak kapcsán, az abban különlegesen kiemelkedő tevékenységet nyújtó 1 fő részére adományozható.

(3) Az érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm, előlapján az ágazatot és a védekezést szimbolizáló ábra és az ,,ÁLDÁS ÉS ÁTOK A VÍZ'' felirat látható, hátoldalán a Magyar Köztársaság egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet a ,,KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERTŐL'' felirat vesz körül.

(4) Az érdemérem adományozása ünnepélyes keretek között történik.

15. § A környezet- és természetvédelem, a vízügy, valamint a meteorológia terén végzett példamutató, eredményes tevékenységért a Környezetvédelmi Világnap, a Föld Napja, a Víz Világnapja, a Meteorológiai Világnap, Nemzeti Ünnepünk március 15-e, Államalapítás Ünnepe augusztus 20-a, Nemzeti Ünnepünk október 23-a, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, szervezetek jubileuma alkalmából évente legfeljebb 200 db Miniszteri Elismerő Oklevélt adományozható.

16. § (1)15 Miniszteri elismerés azon magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki előzetesen írásban hozzájárul ahhoz, hogy kitüntetés adományozása esetén a természetes személyazonosító adatait és lakcímadatát a kitüntetettek nyilvántartásában kezeljék, valamint nevét a minisztérium hivatalos lapjában közzétegyék, továbbá ahhoz, hogy érdemeiről a nyilvánosság megfelelő tájékoztatást kapjon.

(2) Miniszteri elismerésben nem részesülhet az a személy, aki a környezet- és természetvédelem, a vízügy és meteorológia területén jogerős fegyelmi határozat vagy bűntett miatt, illetve a környezet- és természetvédelemmel, a vízüggyel, valamint a meteorológiával kapcsolatos bűncselekmény miatt büntető ítélet hatálya alatt áll.

(3) Méltatlanná válik a miniszteri elismerésre az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől eltiltottak.

(4) A miniszteri elismerésre méltatlanná vált személytől a környezetvédelmi és vízügyi miniszter az elismerést visszavonja. A visszavonást a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

17. §16

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a környezet- és természetvédelem, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 8/2001. (III. 13.) KöM rendelet;

b) ,,A vizek kártételei elleni védekezésért'' Érdemérem alapításáról szóló 12/2000. (XI. 10.) KöViM rendelet;

c) a miniszteri szakmai elismerésekről szóló 14/1992. (IV. 4.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontja, a 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja, melléklete I. pontjának a Vásárhelyi Pál Díjra vonatkozó szövegrésze, továbbá melléklete II/1. pontjának ,,A »Vízügyért« szakmai érmet évente általában 7 személy kaphatja meg'' szövegrésze.

1. számú melléklet a 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelethez

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által alapított díjak és elismerések javaslattételi feltételei
SZAKMAI DÍJAK
1.17 A Zöld Toll Díj
– A díjra a hazai tömegkommunikációban, az írott és elektronikus sajtóban, az internetes médiumokban dolgozó, a környezetügy iránt elkötelezett, olyan kiemelkedő újságírói tevékenységet nyújtó személyeket, szerkesztőségeket, szervezeteket lehet javasolni, akik a környezet- és természetvédelemmel, vízüggyel és a meteorológiával kapcsolatos témákat objektíven, sokoldalúan mutatják be, az eredményeket és a kihívásokat egyaránt megjelenítik, a közvéleményt aktivizálják és felhívják a figyelmet a természeti és környezeti értékek fontosságára és sérülékenységére, valamint a fenntartható fejlődés elvére.
– A díjat ugyanaz a személy, szerkesztőség, szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy, szerkesztőség, szervezet a korábban adományozott díj óta ért el.
– A javaslatot a Zöld Toll Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtási határideje: április 5.
2. Környezetünkért Díj
– A díjra környezetünk érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyeket és szervezeteket lehet javasolni.
– A díjat ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott díj elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Környezetünkért Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtási határideje: április 5.
3. Pro Natura Díj
– A díjra a hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, illetve szervezeteket lehet javasolni.
– A díjat ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott díj elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Pro Natura Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtásának határideje: február 22.
4. Vásárhelyi Pál Díj
– A díjra a vízügy érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, illetve szervezeteket lehet javasolni.
– A díjat ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott díj elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Vásárhelyi Pál Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtásának határideje: január 22.
5. Schenzl Guido Díj
– A díjra a hazai és a nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos, kutatási, szakmai tevékenységet folytató személyeket lehet javasolni.
– A díjat ugyanaz a személy 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott díj elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Schenzl Guido Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtásának határideje: január 23.
6.18 Bay Zoltán Díj
– A díjra az űrkutatás területén kimagasló tudományos, kutatási, szakmai tevékenységet folytató személyeket lehet javasolni.
– A díjat ugyanaz a személy 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott díj elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Bay Zoltán Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtásának határideje: február 12.
EMLÉKPLAKETTEK
1. Környezetünkért Emlékplakett
– Emlékplakettre a környezetünk érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyeket és szervezeteket lehet javasolni.
– Az emlékplakettet ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb emlékplakett adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott emlékplakett elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Környezetünkért Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtásának határideje: április 5.
2. Pro Natura Emlékplakett
– Emlékplakettre a hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, illetve szervezeteket lehet javasolni.
– Az emlékplakettet ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb emlékplakett adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott emlékplakett elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Pro Natura Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtásának határideje: február 22.
3. Sajó Elemér Emlékplakett
– Emlékplakettre a vízügyi ágazat érdekében végzett magas színvonalú teljesítményt nyújtó személyeket, illetve szervezeteket lehet javasolni.
– Az emlékplakettet ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb emlékplakett adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott emlékplakett elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Vásárhelyi Pál Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
A javaslat benyújtásának határideje: január 22.
4.19 Pro Meteorológia Emlékplakett
– Az emlékplakettre kiemelkedő meteorológiai tevékenységet folytató személyeket lehet javasolni.
– Az emlékplakettet ugyanaz a személy 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb emlékplakett adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott emlékplakett elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Schenzl Guido Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtásának határideje: január 23.
5.20 A Magyar Űrkutatásért Emlékplakett
– Az emlékplakettre az űrkutatás területén kimagaslóan eredményes szakmai tevékenységet folytató személyeket lehet javasolni.
– Az emlékplakettet ugyanaz a személy 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb emlékplakett adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott emlékplakett elnyerése óta ért el.
– A javaslatot a Bay Zoltán Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtásának határideje: február 12.
ÉRDEMÉREM
A vizek kártételei elleni védekezésért Érdemérem
– Az érdeméremre az országot sújtó árvíz-, belvíz és különböző vízszennyezések elleni védekezésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket lehet javasolni.
– A javaslatot a Rendelet 2. § (2) pontja alapján a miniszter által létrehozott Vásárhelyi Pál Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
– A javaslat benyújtási határideje: általában az adományozást megelőző egy hónap, rendkívüli esetben a miniszter ennél rövidebb benyújtási határidőt is meghatározhat.
OKLEVÉL21
Miniszteri Elismerő Oklevél
– Miniszteri Elismerő Oklevélre a környezet- és természetvédelem, a vízügy, a meteorológiai és az űrkutatás terén végzett példamutató, eredményes tevékenységet folytató személyeket lehet javasolni.
– A javaslatot szakmai napon (Környezetvédelmi Világnap, a Föld Napja, a Víz Világnapja, a Meteorológiai Világnap) történő adományozás esetén a Rendelet 2. § (2) pontja alapján a miniszter által létrehozott szakmai díj bizottsághoz, egyéb esetekben a KvVM Humánpolitikai Osztályához kell benyújtani.
– A javaslat benyújtási határideje: szakmai napon történő adományozás esetén az adományozást megelőző két hónap, egyéb esetekben az adományozást megelőző egy hónap.

2. számú melléklet a 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelethez22

 

javaslattevő szerv megnevezése
Elérhetőségek: cím, telefon, telefax, e-mail
Előterjesztés
A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERHEZ
Díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél adományozására
..................................................................... alkalmából
Név (születéskori név):     
Munkahely:     
Munkakör, beosztás (foglalkozás):     
Tudományos fokozat:     
Születési hely, év, hó, nap:     
Anyja neve:     
Lakcíme irányítószámmal:     
Telefonszáma és telefaxszáma:     
E-mail címe:     
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései:     
Az átadás javasolt időpontja:     
Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):
Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:
Dátum: .............................................................
P. H.
........................................................................
javaslattevő neve / munkaköre / aláírása
Publikációs jegyzék:

3. számú melléklet a 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelethez

MINTA
Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a kitüntetési javaslatban szereplő személyes adataimnak a kitüntetettek nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság kitüntetésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.
E nyilatkozat a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet 16. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Budapest, …………………………………
…………………………………………
kitüntetésre javasolt aláírása
1

A rendeletet az 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet 31. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 26. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 31. § (1) bekezdését.

2

A 2. § (1) bekezdése a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 11/2004. (VII. 7.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdését a 16/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

6

Az 5. §-t a 11/2004. (VII. 7.) KvVM rendelet 7. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 9/A. §-t a 11/2004. (VII. 7.) KvVM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

8

A 9/A. § (1) bekezdése a 30/2006. (VI. 27.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 9/B. §-t a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 5. § (6) bekezdése alapján a 2007. április 12-i kitüntetések tekintetében a Bay Zoltán Díj Bizottsághoz a javaslatokat 2007. március 31-ig lehet benyújtani.

10

A 13. § (1) bekezdése a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 13/A. §-t a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 4. §-a iktatta be.

12

A 13/B. §-t a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 4. §-a iktatta be.

13

A 14. § (1) bekezdése a 30/2006. (VI. 27.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 14. § (2) bekezdése a 30/2006. (VI. 27.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 16. § (1) bekezdése a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. számú melléklet „Szakmai djak” részének 1. pontja a 30/2006. (VI. 27.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított, a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

Az 1. számú melléklet „Szakmai díjak” részének 6. pontját a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

19

Az 1. számú melléklet „Emlékplakettek” részének 4. pontja a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. számú melléklet „Emlékplakettek” részének 5. pontját a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

21

Az 1. számú melléklet „OKLEVÉL” része a 11/2004. (VII. 7.) KvVM rendelet 7. §-ának b) pontja, a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 2. számú melléklet a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésének d) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére