• Tartalom

7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet

7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről1

2018.07.26.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a légszennyezőkre, amelyek az emberi tevékenység következményeként kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat, illékony szerves szénhidrogéneket (a továbbiakban: VOC) és ammóniát (a továbbiakban együtt: légszennyező anyagok) bocsátanak ki.

(2) E rendelet hatálya – a le- és felszállási ciklusok kivételével – nem terjed ki a repülőgépek által kibocsátott légszennyező anyagokra.

2. § A rendelet alkalmazásában

a) országos összkibocsátási határérték: egy légszennyező anyagnak az ország területén egy naptári évben kibocsátható mennyisége kilotonnában (kt/év) kifejezve;

b) nitrogén-oxidok: jelenti a nitrogén-monoxidot és a nitrogén-dioxidot nitrogén-dioxidban kifejezve;

c)2

d)3

3. § (1) A légszennyező anyagok országos összkibocsátási határértéke:

a) kén-dioxid esetén 500 kt/év,

b) nitrogén-oxidok esetén 198 kt/év,

c) VOC esetén 137 kt/év,

d) ammónia esetén 90 kt/év.

(2)4 Az (1) bekezdés szerinti határértékek tekintetében az országos emisszió kataszterek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 21/C. § (1) bekezdése alapján kiigazíthatók.

(3)5

(4)6

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács egyes légszennyező anyagok nemzeti összkibocsátási határértékeiről szóló 2001/81/EK irányelvével.

1

A rendeletet a 18/2018. (VII. 23.) AM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2019. december 31. napjával.

2

A 2. § c) pontját a 18/2018. (VII. 23.) AM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § d) pontját a 36/2012. (IV. 13.) VM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 18/2018. (VII. 23.) AM rendelet 2. §-a.

4

A 3. § (2) bekezdése a 18/2018. (VII. 23.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdését a 36/2012. (IV. 13.) VM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 18/2018. (VII. 23.) AM rendelet 2. §-a.

6

A 3. § (4) bekezdését a 36/2012. (IV. 13.) VM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 18/2018. (VII. 23.) AM rendelet 2. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére