• Tartalom

77/2003. (VI. 24.) OGY határozat

77/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról1

2003.06.24.

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére biztosított 7191,8 millió forint céltámogatást a tulajdonos közalapítványok között az alábbiak szerint osztja fel:

– Magyar Televízió Közalapítvány 6000,0 millió forint,

– Magyar Rádió Közalapítvány 500,0 millió forint,

– Hungária Televízió Közalapítvány 691,8 millió forint;

2. felkéri a közalapítványok kuratóriumait, hogy mielőbb hozzák meg döntésüket a támogatás célszerű felhasználásáról;

3. elvárja a kuratóriumoktól, hogy a tőkeemelés segítségével

– a Magyar Televízió Rt. konszolidációs tervének időarányos megvalósítását,

– a Magyar Rádió Rt. esetében a honorárium-rendszer megszüntetésének következtében szükségessé váló bér-bruttósítást, valamint a Magyar Rádió Rt. művészeti egyesületeinek további támogatását,

– a Duna Televízió Rt. esetében a forgótőke juttatás finanszírozását

tegyék lehetővé, és a felügyelő bizottság bevonásával folyamatosan ellenőrizzék a végrehajtást. Erről szükség szerinti gyakorisággal tegyenek jelentést az Országgyűlésnek.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2003. június 23-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére