• Tartalom

79/2003. (VI. 6.) Korm. rendelet

79/2003. (VI. 6.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–13. §2

14. § (1) Ez a rendelet – az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével – a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba. Rendelkezéseit – a (3)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a hatálybalépést követően benyújtott kölcsönkérelmekre kell alkalmazni. Az (5) bekezdés a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kölcsönkérelemnek az minősül, amelyhez az igénylő csatolta legalább

a) használt lakás, valamint használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása esetén a földhivatalhoz igazoltan benyújtott adásvételi szerződést,

b) használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás megvásárlása esetén az ügyvéd által ellenjegyzett szerződést,

c) lakásépítés, -bővítés esetén a jogerős építési engedélyt,

és a hitelintézet szabályzata alapján a kölcsönkérelmet befogadta.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kölcsönkérelmek alapján folyósított kölcsönök futamidejének első 5 évében a rendelet jelen módosítás hatálybalépése előtt érvényes rendelkezései az irányadóak mind az adósok által fizetendő díjak, mind pedig az állami támogatás mértéke tekintetében. A támogatás további időszakára az adósok által fizetendő díjak tekintetében az R. 12. §-ának új (1) bekezdés gb) pontjában meghatározott rendelkezéseket, az állami támogatás tekintetében pedig az R. 12. §-ának új (3) bekezdésében – a használt lakásra vonatkozó – illetve (4) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kölcsönkérelmek esetén az e rendelet hatálybalépéséig még meg nem vásárolt követelés, illetve önálló jelzálogjog költségtérítésére az R. 12. §-ának e rendelet hatálybalépéséig érvényes (6) bekezdését oly módon kell alkalmazni, hogy a költségtérítés mértéke a tőketartozás 0,5%-a.

(5)3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 58. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 14. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére