• Tartalom

89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet

89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének a)d), f)g), i), p)s), u)v), w), y) és z)zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1–12. §2

13. §3

14–40. §4

41. §5

42–47. §6

48. §7

49. §8

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 19/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

50. §9

51–52. §10

53–54. §11

55. §12

56–62. §13

63–64. §14

65–68. §15

69–70. §16

71–72. §17

73. §18

74. §19

A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

75–77. §20

78–79. §21

80. §22

81. §23

Záró rendelkezések

82. § Ez a rendelet 2003. június 30-án lép hatályba.

83. § Az R.1. rendelet 46. §-a (6) bekezdésének a) pontjában foglalt előirányzat-módosítási kötelezettséget az éves előirányzatot meghaladó felhasználásra nem kell alkalmazni a XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím Polgári szolgálat tekintetében.

84–90. §24

91. §25

92–98. §26

99. §27

100–107. §28

108. § Ahol más jogszabály Államháztartási Hivatalról, Magyar Államkincstár Rt.-ről rendelkezik, az alatt 2003. június 30-tól Magyar Államkincstárat (Kincstár) kell érteni. Ahol más jogszabály TÁH-ról, TÁKISZ-ról, FÁKISZ-ról, Területi Államháztartási Hivatalról, fővárosi, illetve megyei területi államháztartási hivatalról rendelkezik, az alatt a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságait (Igazgatóság) kell érteni.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 59. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–12. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 14–40. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 42–47. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 48. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 49. §-t és címét a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 51–52. §-t és az 51. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 53–54. §-t a 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének d) pontja, az 53. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 55. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 56–62. §-t a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésének b) pontja, az 56. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 858. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 65–68. §-t és a 65. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 69–70. §-t és a 69. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 71–72. §-t és a 71. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 73. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 74. §-t és a címét a 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 32. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 75–77. §-t a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 78–79. §-t és alcímeiket a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 80. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 81. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 84–90. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 92–98. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 99. §-t a 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 100–107. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére