• Tartalom

9/2003. (IV. 3.) NKÖM rendelet

9/2003. (IV. 3.) NKÖM rendelet

Gérecz Attila-díj alapításáról1

2003.04.11.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Gérecz Attila-díj azoknak a 30. életévüket be nem töltött – elsősorban első kötetes alkotóknak adományozható, akik a névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotást hoztak létre.

(2) A díj évenként, október 23-án, legfeljebb két fő részére adományozható. A díj megosztva is adományozható. Megosztás esetén a jutalom összege – egy főre számítottan – a 2. § (4) bekezdésben meghatározott összeg 50%-a. A díj posztumusz nem adományozható.

(3) A díjazott adományozást igazoló okiratot és kisplasztikát kap.

(4) A kisplasztika forgatható, polírozott sárgaréz talpon álló, bronzból készült, átmérője 9 cm, magassága 13 cm, mélysége 5,5 cm. A kisplasztika Rácz Edit szobrászművész alkotása, kétoldalas, az egyik oldalán jelenet, a másik oldalán GÉRECZ ATTILA-DÍJ felirattal van ellátva.

2. § (1) A díjazottak személyére vonatkozó javaslatot bárki tehet. A javaslatokat a melléklet szerinti tartalommal az adományozást két hónappal megelőzően kell megküldeni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának.

(2) A díjakat a nemzeti kulturális örökség minisztere – szakmai bizottság javaslatát kikérve – adományozza.

(3) A szakmai bizottság tagjait – szakmai szervezetek és intézmények javaslata alapján – a nemzeti kulturális örökség minisztere három évre kéri fel. A szakmai bizottság működésének szabályait a bizottság maga határozza meg.

(4) A díjakkal pénzjutalom is jár, amelynek összege személyenként 200 000 Ft.

3. § A díjazottak névsorát a kitüntetettek hozzájárulása esetén a Kulturális Közlönyben közzé kell tenni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 9/2003. (IV. 3.) NKÖM rendelethez

Kitüntetési javaslat
Gérecz Attila-díjra
Kitüntetési javaslat
Gérecz Attila-díjra

Név (leánykori név):

Munkahely:

Foglalkozása, beosztása:

Születési hely: ................................................................................... ............ év.............................. hónap....... nap

Anyja neve:

Lakáscíme:

Korábbi állami kitüntetései:

Hivatalos indokolás (rövid):

Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése (külön íven):

Dátum: ............................................................................

 

........................................................

 

felterjesztő

1

A rendeletet a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére