• Tartalom

1041/2004. (IV. 29.) Korm. határozat

1041/2004. (IV. 29.) Korm. határozat

a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. fizetésképtelensége miatt kialakult válságos helyzet kezelését célzó kedvezményes hitelkonstrukció bevezetéséről1

2004.12.26.

A Kormány

1.2 egyetért a felszámolás alatt álló Hajdú-Bét Rt. és közvetett tulajdonában álló NOVOFARM Rt., valamint a Parmalat Hungária Rt. mezőgazdasági alapanyag (baromfi és tej) beszállítói részére kedvezményes hitelkonstrukció kidolgozásával az alábbiak szerint:

a) a kedvezményes hitel a felszámoló által visszaigazolt termelői követelések összegének 50%-a lehet;

b) az a) pont szerinti hitelösszegre az állam legfeljebb 2800 millió Ft összeghatárig – amelyből a NOVOFARM Rt. jogosult hitelezői részére kifizethető kedvezményes kölcsön együttes összege legfeljebb 200 millió Ft lehet – 100%-os mértékű készfizető kezességet vállal és 100%-os mértékű kamattámogatást biztosít;

c) a hitel lejárata öt év, egy év tőketörlesztési türelmi idővel;

d) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 45. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2. felhívja

a) földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával a kedvezményes hitelkonstrukcióról szóló rendeletet készítse el, a hitelkonstrukcióban részt vállaló hitelintézet kiválasztásáról intézkedjen;

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) a pénzügyminisztert, hogy az 1.b) pontban meghatározott keretösszegig a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 37. §-a alapján a finanszírozásban részt vevő hitelintézettel az egyedi kezességvállalási szerződést kösse meg.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

2

Az 1. pont az 1157/2004. (XII. 26.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére