• Tartalom

2004. évi XII. törvény

2004. évi XII. törvény

a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–2. §2

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2)–(3) bekezdésekben meghatározott eltéréssel – a hatálybalépését követően kibocsátott adóigazolások esetén kell alkalmazni.

(2) Azokban az esetekben, amikor a személygépkocsit e törvény kihirdetése előtt igazoltan megrendelték, és a forgalomba helyezés a megrendelt személygépkocsi gyártásának időigénye (legfeljebb a megrendelés napjától számított három hónap) miatt húzódik el az e törvény hatálybalépése utáni időpontra, a regisztrációs adó, illetve adóelőleg megállapítására a Rega. tv.-nek az e törvény hatálybalépéséig hatályos mellékletét kell alkalmazni.

(3) Az e törvény 1. §-ával megállapított Rega. tv. 19. §-ának (1) és (2) bekezdését 2004. február 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy ha az e törvény kihirdetése előtti rendelkezéseknek megfelelően a regisztrációs adót megfizették, akkor változatlanul a fogyasztási adóról szóló 1991. évi LXXVIII. törvény szerinti fogyasztási adó jár vissza.

Melléklet a 2004. évi XII. törvényhez3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. március 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. március 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 67. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 663. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 663. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére