• Tartalom

2004. évi CXXVII. törvény

2004. évi CXXVII. törvény

a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–13. §2

14. § (1)3

(2)4

15–19. §5

20–22. §6

23–24. §7

25. §8

26. § (1)9 E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)10

(3)11

(4) Az a devizakülföldi minősítését elvesztett cég, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177. §-ának (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve az éves beszámolóját változatlanul konvertibilis devizában készíti el, a jegyzett tőkéjét a Ctv. 19. §-ának (2) bekezdése szerint – a devizakülföldi társaságokkal egyezően – továbbra sem köteles forintban meghatározni.

27. §12

28. §13

29. §14

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. december 21. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 77. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–13. §-t a 2006: V. törvény 133. § v) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 14. § (1) bekezdését a 2006: V. törvény 133. § v) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 14. § (2) bekezdése – e törvény 26. § (3) bekezdése alapján 2007. január 1-jén lépett volna hatályba – a 2006: V. törvény 135. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

5

A 15–19. §-t a 2006: V. törvény 133. § v) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 20–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 735. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 23–24. §-t a 2005: CXXX. törvény 21. § (4) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 25. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 735. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 26. § (1) bekezdésének második mondatát a 2006: V. törvény 133. § v) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 26. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 735. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 26. § (3) bekezdését a 2006: V. törvény 133. § v) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 27. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 735. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 28. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 735. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 29. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 735. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére