• Tartalom

13/2004. (V. 11.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében, illetőleg 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–6. §2

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. május 1-jétől kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg az R. 1. számú mellékletének első gondolatjeles bekezdéséből az ,,(a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet kivételével)'', valamint nyolcadik gondolatjeles bekezdéséből az ,,(a kulturális, közművelődési és művészeti intézmények kivételével)'' szövegrész hatályát veszti.

(2) Ahol jogszabály ,,ORFK Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet''-et említ, azon e rendelet hatálybalépését követően ,,BM Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet''-et kell érteni.

Melléklet a 13/2004. (V. 11.) BM rendelethez3

1

A rendeletet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 77. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 77. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére