• Tartalom

2004. évi CXXXVI. törvény

2004. évi CXXXVI. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról1

2007.07.01.

I–III.2

Záró rendelkezések


70. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2005. január 1-jén lép hatályba.
(2)–(5)3
(6)4

71. § (1)5
(2)6 Azon nem foglalkoztatott személyek részére, akiknek 2005. szeptember 1-jét megelőzően állapították meg a rendszeres szociális segélyt, az Szt. 37/D. §-a szerinti – e törvény 11. §-ával megállapított – együttműködési kötelezettséget a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során kell előírni; az együttműködési kötelezettséget megállapító határozatban rendelkezni kell az e törvény szerinti együttműködési kötelezettség kezdő időpontjáról, melynek legkésőbbi határideje 2007. június 30. Az együttműködésre az e törvény szerinti együttműködési kötelezettség előírásának időpontjáig a 2005. augusztus 31-én érvényes rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A 2005. szeptember 1-jén közcélú foglalkoztatásban részt vevő személyek foglalkoztatásának időtartamát a munkaviszony első napjától kell számítani.
(4) A települési önkormányzatoknak az e törvény alapján megszervezendő szociális információs szolgáltatást 2005. július 31-éig, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a nappali ellátást folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig kell biztosítaniuk. A társulás keretében ellátott szociális feladatokra vonatkozó szolgáltatástervezési koncepciót a társulás 2005. december 31-éig készíti el.
(5) Az Szt. 112–113. §-ában meghatározott, rehabilitációs intézményekre vonatkozó külön szabályokat 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.
(6) A Gyvt. 81/A–81/D. §-ában, valamint 109. §-ának l) pontjában meghatározott, nevelési felügyeletre vonatkozó szabályokat 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. december 27. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I–III. fejezetet [1–69. §-ok] a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 740. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 70. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 740. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 70. § (6) bekezdését a 2005: CLXX. törvény 61. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 740. pontja.

5

A 71. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 740. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 71. § (2) bekezdésének első mondata a 2005: CLXX. törvény 61. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 72–73. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 740. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére