• Tartalom

146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról1

2004.10.03.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet melléklete tartalmazza a mezőgazdasági üzemek közösségi tipológiájának kialakításáról szóló 85/377/EGK határozat módosításáról szóló, 1999. október 22-i 1999/725/EK bizottsági határozat alapján a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) értékek listáját.

(2) A rendelet alapján 1 európai méretegység SFH alapon számított mértéke 1200 euró, amelynek forint összegéről a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közleményt tesz közzé.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatások esetében.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Melléklet a 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelethez

Egyes ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) mértéke
Ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulása
(1999–2000–2001. évek átlaga)
SFH 2000

Kód

Megnevezés (FSS)

Mértékegység

SFH

D01

Közönséges búza és tönköly

Ft/ha

64 590

D02

Durum búza

Ft/ha

60 466

D03

Rozs

Ft/ha

36 930

D04

Árpa

Ft/ha

56 640

D05

Zab

Ft/ha

41 647

D06

Szemeskukorica

Ft/ha

83 720

D07

Rizs

Ft/ha

120 359

D08

Egyéb gabonafélék

Ft/ha

48 862

D09

Száraz hüvelyesek, összesen

Ft/ha

48 138

D09E

Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt

Ft/ha

49 162

D09F

Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék

Ft/ha

60 913

D09G

Száraz hüvelyesek, egyéb

Ft/ha

76 085

D10

Burgonya

Ft/ha

430 716

D11

Cukorrépa

Ft/ha

186 626

D12

Takarmánygyökerek és -káposzták

Ft/ha

50 556

D23–D35

Ipari növények

Ft/ha

65 139

D23

Dohány

Ft/ha

222 202

D24

Komló

Ft/ha

526 782

D26

Káposztarepce és réparepce

Ft/ha

55 578

D27

Napraforgó

Ft/ha

58 263

D28

Szója

Ft/ha

54 669

D29

Olajlen

Ft/ha

49 622

D30

Egyéb olajosmagvú növények

Ft/ha

53 560

D31

Rostlen

Ft/ha

44 692

D32

Rostkender

Ft/ha

95 620

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

Ft/ha

345 459

D35

Egyéb ipari növények, egyéb

Ft/ha

61 110

D14

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandi ágy) alatt

Ft/ha

347 181

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

Ft/ha

292 955

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

Ft/ha

401 406

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

5 965 891

D16

Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)

Ft/ha

5 631 457

D17

Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

18 771 522

D18

Takarmánynövények, összesen

Ft/ha

52 669

D18A

Takarmánynövények – időszaki gyep

Ft/ha

17 290

D18B

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, összesen

Ft/ha

61 588

D18B1

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, silókukorica

Ft/ha

65 832

D18B3

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, egyéb

Ft/ha

51 899

D19

Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)

Ft/ha

52 720

D20

Egyéb szántóföldi növények

Ft/ha

51 749

E

Konyhakert

Ft/ha

423 893

F

Állandó rét és legelő, összesen

Ft/ha

17 423

F01

Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)

Ft/ha

16 979

F02

Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)

Ft/ha

17 576

G01

Gyümölcsültetvények, összesen

Ft/ha

397 735

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

Ft/ha

397 735

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

Ft/ha

118 847

G04

Szőlőültetvények, összesen

Ft/ha

312 282

G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

Ft/ha

335 226

G04B

Egyéb borszőlő ültetvények

Ft/ha

289 185

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

Ft/ha

312 492

G05

Faiskolák

Ft/ha

504 506

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

Ft/ha

6 200 376

I01

Másodvetésű növények összesen

Ft/ha

187 812

I02

Gomba

Ft/100 m2

406 167

J01

Lófélék

Ft/állat

26 607

J02

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen

Ft/állat

14 704

J02A

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

15 230

J02B

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú

Ft/állat

14 179

J03

Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

19 790

J04

Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú

Ft/állat

19 056

J05

Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

22 843

J06

Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző

Ft/állat

20 798

J07

Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén

Ft/állat

194 732

J08

Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén

Ft/állat

10 194

J09

Juh, összesen

Ft/állat

3 663

J09A

Juh, tenyész nőivarú (anyajuh)

Ft/állat

3 622

J09B

Juh, egyéb

Ft/állat

3 719

J10

Kecske, összesen

Ft/állat

20 740

J10A

Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske)

Ft/állat

24 539

J10B

Kecske, egyéb

Ft/állat

16 857

J11

Sertés, malacok 20 kg alatt

Ft/állat

3 244

J12

Sertés, tenyészkoca 50 kg felett

Ft/állat

35 778

J13

Sertés, egyéb

Ft/állat

15 956

J14

Pecsenyecsirke

Ft/100 db állat

38 857

J15

Tojótyúk

Ft/100 db állat

113 560

J16

Egyéb baromfi

Ft/100 db állat

129 927

J16A

Pulyka

Ft/100 db állat

133 760

J16B

Kacsa

Ft/100 db állat

121 882

J16C

Liba

Ft/100 db állat

130 882

J16D

Egyéb baromfi

Ft/100 db állat

127 278

J17

Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)

Ft/állat

7 022

J18

Méhcsaládok száma

Ft/kaptár

5 111

Ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalma

Kód

Megnevezés
(FSS)

Mérték-
egység

Tartalom EU

 

 

D01

Közönséges búza és tönköly

ha

búza (durum nélkül): Triticum aestivum,
T. spelta, T. monococcum

szemesterménynek
(vetőmaggal együtt), de zölden takarmánynak betakarított nélkül!

 

D02

Durum búza

ha

durum búza

 

 

D03

Rozs

ha

rozs, kétszeres

 

D04

Árpa

ha

őszi árpa; tavaszi árpa

 

D05

Zab

ha

zab

 

D06

Szemeskukorica

ha

kukorica (hibrid-vetőmag nélkül); hibrid-
kukorica-vetőmag

 

D07

Rizs

ha

rizs

 

D08

Egyéb gabonafélék

ha

tritikále; köles; hajdina (pohánka); cirok (mag); kanárimag (kanáriköles, fénymag); indián rizs

 

D09

Száraz hüvelyesek, összesen

ha

bab (száraz); borsó (étkezési és takarmány – együtt); lencse; lóbab; csicseriborsó; szegletes lednek (szeges borsó); homoki bab; csillagfürt; csillagfürtmag

fehérjetartalma miatt termelt növények, száraz szemesként betakarítva (vetőmagot és a száraz hüvelyes-gabona magkeveréket is tartalmazza)

D09E+
D09F+
D09G

D09E

Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt

ha

szárazborsó, szárazbab (lóbab), édes csillagfürt (Pisum sativum, Vicia faba, Lupionus ssp.)

 

 

D09F

Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék

ha

lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék (Lens culinaris, Cicer aretinum, Vicia pannonica, Vicia varia)

 

D09G

Száraz hüvelyesek, egyéb

ha

szegletes lednek, homoki bab (Lathyrus sativus, Vigna sinensis )

 

D10

Burgonya

ha

burgonya

vetőgumót és újburgonyát is tartalmazza

 

D11

Cukorrépa

ha

cukorrépa

cukor- és/vagy alkoholipari célra termelt, vetőmag nélkül

 

D12

Takarmánygyökerek
és -káposzták

ha

lédús takarmányok: murokrépa, tarlórépa és egyéb takarmányrépák (Beta vulgaris), takarmánykáposzta, takarmánykel, takarmánytök, olajretek zölden, takarmánypasztinák, jamgyökér, maniókagyökér, édesburgonya

takarmánycélú, elsősorban gyökeréért vagy húsos száráért termelt (vetőmag nélkül)

 

D23–D35

Ipari növények

ha

 

 

D23+D24+D25+D26+D27+D28+D29+D30+D31+D32+D33+D34+D35

D23

Dohány

ha

dohány

vetőmag nélkül

 

D24

Komló

ha

komló

vetőmag nélkül

 

D25

Gyapot

ha

gyapot

 

 

D26

Káposztarepce és réparepce

ha

káposztarepcemag és réparepcemag (Brassica napus és B. rapa)

szemesként betakarított, olajipari célra termelt (vetőmaggal együtt)

 

D27

Napraforgó

ha

napraforgó egyéb célra; napraforgómag olajtermelésre

vetőmaggal együtt

 

D28

Szója

ha

szójabab

vetőmaggal együtt

 

D29

Olajlen

ha

olajlenmag (Linum usitatissimum fajták)

elsősorban olajtermelésre termelt (vetőmaggal együtt)

 

D30

Egyéb olajosmagvú növények

ha

földimogyoró; sáfránymag (olajözön, sáfrányos szeklice); mustármag; ricinusmag; mák, étkezési; mák, ipari; olajretekmag; kendermag; olajtökmag; négermag; vadrepcemag; gomborkamag; olajtökmag, héj nélkül

elsősorban olajtartalmukért termelt, szárazon (szemes) betakarított (vetőmaggal együtt)

 

D31

Rostlen

ha

rostlen

elsősorban rosttermelésre termelt fajták (vetőmag nélkül)

 

D32

Rostkender

ha

rostkender

elsősorban rosttermelésre termelt (vetőmag nélkül)

 

D33

Egyéb rostnövények

ha

juta, abaca/manilakender, sziszál

 

 

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

ha

gyógynövények és illóolaj-alapanyagok; fűszerpaprika; egyéb fűszernövények

vetőmag nélkül

 

D35

Egyéb ipari növények, egyéb

ha

egyéb ipari növények; cikóriagyökér; seprőcirok szakáll

vetőmag nélkül

 

D14

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandi ágy) alatt

ha

D14A+D14B

 

D14A+
D14B

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

ha

zöldségfélék; szamóca

szántóföldi növényekkel vetésforgóban termelt zöldségfélék, dinnye és szamóca, mely elsősorban ipari feldolgozásra kerül (vetőmag nélkül)

alacsony takarás: ember számára be nem járható termesztő-
eszköz

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

ha

zöldségfélék; szamóca

más kertészeti növényekkel (zöldségfélék, szamóca, dísz- és gyógynövény) vetésforgóban termelt zöldségfélék, dinnye és szamóca, mely elsősorban piaci értékesítésre kerül (vetőmag nélkül)

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

ha

zöldségfélék, szamóca

vetőmag nélkül

járható takarás: a berendezés alatt az ember közlekedni képes

D16

Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)

ha

dísznövény és virág (faiskola nélkül)

 

alacsony takarás: ember számára be nem járható termesztő- eszköz

D17

Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

ha

dísznövény és virág (faiskola nélkül)

 

járható takarás: a berendezés alatt az ember közlekedni képes

D18

Takarmánynövények, összesen

ha

D18A+D18B

 

D18A+
D18B

D18A

Takarmánynövények
– időszaki gyep

ha

időszaki gyep

A szántóföldi vetésforgó részeként (legalább 1, maximum 5 évig terjedően azonos helyben) lévő vetett fűterület, amelyet legeltetésre és/vagy széna, siló céljára (zölden vagy szénaként betakarítva) művelnek. Újravetés előtt szántással, más talajműveléssel és/vagy herbiciddel a korábbi gyep kiírtásra kerül. A más növénnyel (pillangós) vegyes is ide tartozik, amennyiben domináns a fűfélék
(vetőmag nélkül).

 

D18B

Takarmánynövények
– egyéb zöldtakar-
mányok, összesen

ha

D18B1+D18B3

általában egyéves takarmánynövények

D18B1+
D18B3

D18B1

Takarmánynövények
– egyéb zöldtakarmányok,
silókukorica

ha

silókukorica (szójás is); csalamádé (borsós, napraforgós is)

minden takarmányozásra kerülő kukorica (szem-cső keverék, silózás nélküli zölden, siló) ide tartozik (vetőmag nélkül)

 

D18B3

Takarmánynövények
– egyéb zöldtakarmányok,
egyéb

ha

bíborhere; somkóró; takarmányszója; lucerna; vörös here; baltacimszéna; szarvaskerepszéna; hersfüveskeverék-széna, muhar; szudánifű; takarmányköles; takarmánycirok (édescirok); őszi takarmánykeverék; tavaszi takarmánykeverék; egyéb szálastakarmány zölden; egyéb szálastakarmányszéna

A takarmány célú dominánsan pillangós vetemények ide tartoznak. Zölden vagy szénaként betakarítva (vetőmag nélkül).

 

D19

Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)

ha

koronafürtmag; somkórómag, szarvaskerepmag; szeradellamag; fűmagvak; nyúlszapukamag; muharmag; szudánifű mag; csumizmag; japánköles(kölesfű)-mag; csibehúrmag; takarmánykelmag; takarmánykáposztamag; takarmánytökmag; takarmányrépamag; murokrépamag; tarlórépamag; facélia(mézontófű)-
mag; egyéb takarmány mag; cukorrépa és más ipari növények vetőmagja és egyéb szaporítóanyaga; lédús takarmányok szaporítóanyaga

Nem tartozik ide: gabonafélék, szárazhüvelyesek, vetőburgonya és olajosmagvú növények.

 

D20

Egyéb szántóföldi növények

ha

egyéb szántóföldi növények

a D01–D19, D21, D22 alá nem besorolható szántóföldi növények

 

D21

Parlag, ugar támogatás nélkül

ha

zöldtrágyának vetett növények; ugar és parlagterület; kipusztult terület

A vetésforgóban szereplő, de a gazdasági év során termést nem adó terület (üres), amely esetében nem fizetnek támogatást.

 

D22

Parlag, ugar támogatással (set-
aside)

ha

 

Legfeljebb 5 év hosszan támogatás mellett, a jogszabályoknak megfelelően nem-élelmezési céllal megművelt területek.

 

E

Konyhakert

ha

 

 

 

F

Állandó rét és legelő, összesen

ha

F01+F02

 

F01+F02

F01

Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)

ha

Jó vagy közepes minőségű talajokon, általában intenzív állattenyésztéshez kapcsolódó területek.

 

 

F02

Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)

ha

Általában alacsony minőségű talajon, kis hozamú gyepterületek, amelyet nem trágyáznak, művelnek, vetnek újra vagy dréneznek. Többnyire korlátozott állatlétszám ellátására alkalmas, és nem kaszálják, bár használatban van (legeltetés).

 

 

G01

Gyümölcsültetvények, összesen

ha

G01A+G02C

 

G01A+
G02C

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

ha

alma, körte, birs, cseresznye, meggy, szilva, kajszi, őszibarack, egyéb gyümölcsfa, bogyósgyümölcsűek

 

 

G01B

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss

ha

 

 

 

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

ha

mandula, dió, mogyoró, gesztenye

 

 

G02

Citrus-ültetvények

ha

 

 

 

G03

Olajfa ültetvények

ha

 

 

 

G03A

Olajfa ültetvények – étkezési olíva

ha

 

 

 

G03B

Olajfa ültetvények – olajtermelésre

ha

 

 

 

G04

Szőlőültetvények, összesen

ha

G04A+G04B+G04C

 

G04A+
G04B+
G04C

G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

ha

 

 

 

G04B

Egyéb borszőlő ültetvények

ha

 

 

 

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

ha

 

 

 

G04D

Mazsolaszőlő ültetvények

ha

 

 

 

G05

Faiskolák

ha

szőlőiskola, gyümölcsfaiskola, díszfaiskola, erdészeti faiskola (kereskedelmi vagy a gazdaság szükségleteinek kielégítésére nem erdőben található)

 

 

G06

Egyéb ültetvények

ha

szövésre, fonásra alkalmas fás növények (kosárfűz)

 

 

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

ha

 

 

 

I02

Gomba

ha

termesztett gomba

 

 

J01

Lófélék

darab

ló, szamár, öszvér

Equus családba tartozó háziállatok. A hátaslovak, versenylovak és a gazdasághoz tartozók (családtagok) kizárólag szabadidős tevékenységére szolgáló (lovaglás, kocsikázás stb.) lovak is ide tartoznak. [De! A versenylovak és hátasok, melyek egy olyan egységhez tartoznak, amely nem minősül mg. gazdaságnak – azaz a lovak tartását, versenyeztetését nem számítva nem végez mezőgazdasági tevékenységet (pl. tenyésztés, földművelés, ...), nem számítandók ide.]

 

J02

Egyévesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen

darab

borjú összesen

 

J02A+J02B

J02A

Egyévesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú

darab

egyévesnél fiatalabb hímivarú borjú vágásra és egyéb tartásra

 

 

J02B

Egyévesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú

darab

egyévesnél fiatalabb nőivarú borjú vágásra és egyéb tartásra

 

 

J03

Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú

darab

1-2 éves hímivarú szarvasmarha

 

 

J04

Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú

darab

1-2 éves nőivarú szarvasmarha-vágásra (vágóüsző) és egyéb

A már borjadzott üszők a J07 vagy J08 alá tartoznak!

 

J05

Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú

darab

2 évesnél idősebb hímivarú szarvasmarha

 

 

J06

Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző

darab

2 évesnél idősebb nőivarú szarvasmarha: vágóüsző és egyéb (előhasi üsző)

 

 

J07

Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén

darab

2 évesnél idősebb tejhasznú és kettős hasznosítású tehén

 

 

J08

Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén

darab

2 évesnél idősebb húshasznú tehén

A vágás előtt hízlalt valamennyi tehén itt van számba véve.

 

J09

Juh, összesen

darab

juh összesen

 

J09A+J09B

J09A

Juh, tenyész nőivarú (anyajuh)

darab

anyajuh, tejhasznú és egyéb

Már ellett nőivarú juh.

 

J09B

Juh, egyéb

darab

bárány (választási és választástól 12 hónapos korig); tenyészkos; egyéb juhok

 

 

J10

Kecske, összesen

darab

kecske összesen

 

J10A+J10B

J10A

Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske)

darab

anyakecske

Már ellett nőivarú kecske.

 

J10B

Kecske, egyéb

darab

egyéb kecske (gida, kos stb.)

 

 

J11

Sertés, malacok
20 kg alatt

darab

malac 20 kg alatt

 

 

J12

Sertés, tenyészkoca
50 kg felett

darab

koca: előhasi + egyéb vemhes + üres

Legalább 50 kg élősúlyú kocák, amelyeket szaporítási célra tartanak, függtelenül attól, hogy már búgatták, vagy sem. Kivéve a selejtezett tenyészkocák.

 

J13

Sertés, egyéb

darab

süldő hízlalásra, 20–50 kg; hízósertés:
51–79 kg, 80–109 kg, 110 kg és több;
szűz kocasüldő, tenyészkan

20–50 kg élősúlyú sertések, és ennél súlyosabb hízók (beleértve a leselejtezett tenyészkocákat) és tenyészkanok

 

J14

Pecsenyecsirke

darab

broiler

 

 

J15

Tojótyúk

darab

tyúkfélék, tojó

Tojástermelési célra (tenyész és étkezési) tartott tyúkok (Gallus domesticus), beleértve az termelésbe vonásra szánt növendékeket és a leselejtezett tójókat, valamint a tenyészkakasokat.

 

J16

Egyéb baromfi

darab

 

 

J16A+
J16B+
J16C+J16D

J16A

Pulyka

darab

 

 

 

J16B

Kacsa

darab

 

 

 

J16C

Liba

darab

 

 

 

J16D

Egyéb baromfi

darab

pl. fürj, fácán, gyöngyös, galamb, strucc

Csak a hústermelés céljára tenyésztettek, a fogságban vadászati célra termelt nem tartozik ide!

 

J17

Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)

darab

anyanyúl

hízlalásra szaporulatot termelő nyulak, amelyek már ellettek

 

J18

Méhcsaládok száma

kaptár

méhcsalád

 

 

1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére