• Tartalom

16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet

16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet

az iskolai sporttevékenységről1

2019.09.01.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § (1)5

(2)6

(3)7

(4) Az iskola fenntartója a fenntartásában működő települési sportlétesítmény igénybevételét a mindennapos testedzés céljaira, az annak teljesítéséhez szükséges időtartamban, az iskolával kötött megállapodás alapján, ellenszolgáltatás nélkül köteles biztosítani az iskola és az iskolai sportkör részére.

(5) A településen lévő sportlétesítmény igénybevételét az iskola és az iskolai sportkör részére ellenszolgáltatás nélkül kell biztosítani akkor is, ha a sportlétesítmény fenntartója a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás által alapított gazdasági társaság.

5. § (1) Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja.

(2) Ha diáksport egyesület látja el az iskolai sportkör tevékenységét, akkor a közoktatási törvény 114. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy az iskolai sportkör szakmai programjára először 2004. május 31-ig kell javaslatot tenni.

(2)8

1

A rendelet a 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet 21. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdését a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdését a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (3) bekezdését a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 41. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére