• Tartalom

22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet

22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

2023.01.01.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 86. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, továbbá az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Dunaszekcső (Baranya vármegye), belterület, 770/3, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912/1, 912/3, 912/4, 913, 914, 915/1, 915/2, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 920, , 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956/2, 956/4, 956/5, 956/6, 957/1, 957/2, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964/2, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292/1, 1292/3, 1292/5, 1814/1, 1814/2, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1815/4, 1816/1, 3502, 3503, 3555/1, 3671/2, 3776/1, 3780 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 3501/2, 3505, 3506, 3507, 3515, 3517, 3518/2, 3521/1, 3521/2, 3522, 3525/1, 3525/2, 3529/1, 3529/2, 3530/1, 3530/2, 3535/11, 3535/12, 3543, 3546, 3549, 3550, 3551, 3553, 3554 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kert, a 3501/3, 3501/4, 3508, 3509, 3535/2, 3535/3, 3535/7, 3535/8, 3535/14, 3536, 3539, 3542, 3558, 3782 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 3504 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő és kert, a 3510, 3512, 3513, 3514, 3526/1, 3526/2, 3531, 3532, 3535/13, 3778 helyrajzi számok alatt nyilvántartott legelő, a 3511, 3516, 3518/1, 3523/1, 3523/2, 3523/3, 3524/1, 3524/2, 3533/1, 3533/2, 3538, 3540, 3541, 3544, 3545, 3547, 3548, 3668, 3669, 3779, 3781, 3783, 3785, 3786, 3787, 3788 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő, a 3519/1, 3520, 3527, 3528, 3556 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő és legelő, a 3784 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és kert, a 3534 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és gyümölcsös, a 3537 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és szőlő, a 3559 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, szőlő és legelő, a 3552 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és kivett, a 3555/3, 3555/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő és legelő, a 3555/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, legelő és kivett, valamint a 3557 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a dunaszekcsői Várhegy, Szent János hegy és Püspökhegy körzetében található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori katonai tábor és a hozzá tartozó település, valamint a védett területen található őskori település, római és avar kori temetők, középkori falu és török kori erődítmény védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése és az Európa-hírű lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3)2

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912/3, 912/4, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3518/2, 3519/1, 3520, 3521/1, 3521/2, 3523/1, 3523/2, 3523/3 helyrajzi számú ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

2. § (1)3 Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Fajsz (Bács-Kiskun vármegye), külterület, 028/31, 028/35, 028/36, 028/38, 028/39, 028/40, 028/41, 028/42, 028/43, 028/44, 028/45, 028/46, 028/47 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és kivett, a 028/32, 028/33, 028/34 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és út, valamint a 028/37, 028/48, 042/35, 042/36 és 042/37 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, a természetben Fajsz, Garadombon és Kovács-halmon található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Fajsz, Garadomb lelőhelyen található rézkori és középső újkőkori település, valamint avar kori temető, illetve Fajsz, Kovács-halom néven ismert középső újkőkori több periódusú település megóvása, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése és a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3)4

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

3. § (1)5 Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Pécs (Baranya vármegye), külterület, 075, 089/3, 089/5, 090/3, 0104/2 és 0106/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő és kivett, a 089/4 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 088/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és út, a 089/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, valamint a Kővágószőlős (Baranya vármegye), külterület 063/3, 068/12, 073 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 063/4, 068/11 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő és kivett, valamint a 067/1, 074, 075 és a 076 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Jakab-hegyen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Jakab-hegyi késő bronzkori és kora vaskori földvár, kora vaskori halomsírok, valamint az 1225-ben alapított, jelenlegi formájában 14–15. századi pálos kolostor védelme, a kiemelkedő tudományos jelentőségű emlékek fokozott megóvása, valamint a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3)6

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

4. § (1)7 Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye), belterület, 169, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181/1, 181/2, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 348, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja a Sárospatak, Várnegyed területén a föld felszíne alatt lévő – a sárospataki várhoz kapcsolódó – középkori és kora újkori régészeti emlékek megőrzése.

(3)8

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

5. § (1)9 Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Szegvár (Csongrád vármegye), külterület, 0290/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és kivett, a 0290/12, 0290/13, 0290/14, 0295/36, 0295/37 és 0295/38 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0291/1, 0291/2, 0292/1, 0292/3, 0292/4, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9, 0292/10, 0292/11, 0292/12, 0292/14, 0292/15, 0292/17, 0292/18, 0292/20, 0292/21, 0292/22, 0298/1, 0299 és 0300 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 0292/19, 0292/23 és 0298/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 0295/6 és 0295/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott legelő, valamint a 0295/39 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és erdő művelési ágú, természetben a Szegvár, Tűzköves és Kontrapart nevű területeken található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt védett régészeti területen a régészeti védelem célja az itt található nagy kiterjedésű, Európa-hírű késő újkőkori, kelta és Árpád-kori település védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése és a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3)10

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt 0290/6, 0290/12, 0290/13, 0290/14, 0295/36, 0295/37, 0295/38, 0295/39, 0300 helyrajzi számú ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

6. § (1)11 Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Zamárdi (Somogy vármegye), belterület 2483/2, 2484/1, 2484/2, 2484/3, 2485, 2486/2, 2486/3, 2487, 2488/2, 2488/3, 2489, 2490, 2492/1, 2492/2, 2492/3, 2492/4, 2492/5, 2492/6, 2493/2, 2494/3, 2495/3, 2496/3, 2496/4, 2496/5, 2496/6, 2496/7, 2497/1, 2497/2, 2497/3, 2497/4, 2497/5, 2497/6, 2501/3, 2536/8, 2536/57, 2536/58 és 2536/59 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, továbbá a Zamárdi, külterület 052/49, 052/53, 052/55, 052/56, 052/78, 052/79 és 052/80 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 052/51, 052/52, 052/54, 052/57 és 052/81 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő, valamint a 052/75 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Réti földek településrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a különleges leletgazdagságú, Európa-hírű avar kori temető feltáratlan részének megóvása, a kutathatóság biztosítása.

(3)12

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

7. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest, III. kerület, belterület, 22677, 22685, 22690, 22908, 22918, 22919, 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22925 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben Budapest III. kerület, Aranyhegyi úton található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja, az Alsó-Pannónia provincia helytartói székhelye, Aquincum külterületéhez tartozó római kori villagazdaság megóvása, a föld felszíne alatti régészeti emlékek kutathatóságának biztosítása.

(3)13

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest III. kerület, belterület, 19716/5, 19716/6, 19717/3, 19717/4, 19718/3, 19718/5, 19719/12, 19719/13, 19719/14, 19719/15, 19719/16, 19719/17, 19719/18, 19719/19, 19719/24, 19719/25, 19719/26, 19723/9, 19723/10, 19723/11, 19723/16, 19725/21, 19725/22, 19726/3, 19726/4, 19726/6, 19735/2, 19736/5, 19754/2, 19754/3, 19755/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja a Budapest III. kerület, Csikós utca környékének területén található, az Alsó-Pannónia provincia helytartói székhelye, Aquincum külterületéhez tartozó római kori villagazdaság védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése.

(3)14

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

9. § (1)15 Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Bozsok (Vas vármegye), belterület, 51 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, és a 62/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő művelési ágú, természetben a Bozsok-Puszta területen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található Árpád-kori vár maradványának megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3)16

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

10. § (1)17 Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Csengele (Csongrád-vármegye), külterület, 015/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett és legelő, 015/19, 015/39, 015/48 helyrajzi számok alatt nyilvántartott gyep és szántó, 015/42 és 015/54 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, 015/51 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, gyep és szántó művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja a Csengele – Bogár-hát területén elhelyezkedő – a Magyarországra a 13. században betelepülő kunok által használt – körárokkal körülvett templom és temető megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3)18

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

11. § (1)19 Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Döröske (Vas vármegye), belterület, 140 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Döröske-Kastély lelőhelyen található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található tégla lakótornyos, földsánccal erődített középkori kastély maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3)20

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

12. § (1)21 Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Érsekhalma (Bács-Kiskun vármegye), külterület, 015/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, a 015/22, 016/1, 016/2, 016/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 016/19 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, valamint a belterület 401 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és kivett út művelési ágú, természetben az Érsekhalma, Hildpusztán található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középső bronzkori földvár és a hozzá tartozó település védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése és a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3)22

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt 015/22, 016/1, 016/2, 016/3, 401 helyrajzi számú ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

13. § (1) A Kulturális Minisztérium 20024/77. számú határozatával régészetileg védett területté nyilvánított Csengele, külterület 015/52 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, gyep és szántó művelési ágú ingatlan vonatkozásában a régészeti védettséget megszüntetem. A terület régészeti feltárása az M5 autópálya építése kapcsán megtörtént, a területen nem került elő a régészeti örökség helyszínen megőrzendő eleme, így a védettség további fenntartása nem indokolt.

(2) A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 58.294/1991. számú határozatával régészeti jelentőségű védett területté nyilvánított Sárospatak, belterület, 775 és 779 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok (Dobóárok) régészeti védettségét megszüntetem, mivel a terület felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy nem felel meg a régészeti lelőhelyekre vonatkozó kritériumoknak.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (1) bekezdése az 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 24. § (2) bekezdésével megállapított, az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 9. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 10. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 10. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 11. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 11. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 12. § (1) bekezdése az 1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 12. § (3) bekezdését a 79/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére