• Tartalom

2204/2004. (VIII. 23.) Korm. határozat1

a kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítségről

2004.08.23.

A Kormány a kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelőket segítő intézkedések keretében a következő döntést hozza:

1. egyetért azzal, hogy

a) legfeljebb éves takarmányszükségletük 50%-os mértékéig takarmányozási célú kalászos gabona közraktározása esetén maximum 6 havi időtartamra az állattartók számára 20 Ft/tonna/hét tárolási támogatás, és a felvett hitelekhez legfeljebb 6 havi időtartamra a kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR-ral számított kamat 50%-ának megfelelő kamattámogatás kerüljön biztosításra;

b) az intézkedések 2004. évi költségvetést terhelő legfeljebb 1000 millió Ft összegű forrása a központi költségvetés XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. jogcímszám Agrárgazdasági kezesség beváltás előirányzata terhére kerüljön biztosításra a 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. jogcímszám Folyókiadások és jövedelemtámogatások előirányzat javára történő átcsoportosítással, a mellékletben foglaltak szerint;

2. felhívja

a) a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy az intézkedés végrehajtására vonatkozó részletes feltételeket tartalmazó rendeletet adja ki,

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a forrás biztosításához szükséges, fejezeten belüli átcsoportosítási intézkedéseket tegye meg.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 2204/2004. (VIII. 23.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2004.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

XII.

 

 

 

 

 

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Költségvetésből működő támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250734

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Folyó kiadások és jövedelem támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú tám., kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

+1000,0

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Költségvetésből működő támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244590

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Agrárgazdasági kezesség beváltás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú tám., kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

–1000,0

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű d) rendkívüli

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

BEVÉTELEK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű d) rendkívüli

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

TÁMOGATÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

XII.

 

 

 

 

 

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Költségvetésből működő támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250734

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Folyó kiadások és jövedelem támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

+1000,0

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Költségvetésből működő támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244590

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Agrárgazdasági kezesség beváltás

 

 

 

 

 

 

 

 

–1000,0

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű d) rendkívüli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű d) rendkívüli

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása
(+/—)

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet

1 példány

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb:

 

 

 

1000,0

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/—) egymást követően kell szerepeltetni.
1

Megjelent: Határozatok Tára 2004. évi 37. szám.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére