• Tartalom

2288/2004. (XI. 17.) Korm. határozat

2288/2004. (XI. 17.) Korm. határozat1

új gazdaságfejlesztési hitelprogramok meghirdetéséről

2005.09.22.

1. A Kormány szükségesnek tartja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) a hitelintézetek bevonásával a lehető legrövidebb időn belül hirdesse meg és vezesse be az önkormányzati beruházások támogatására az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramot, az ipari parkok, logisztikai központok és a vállalkozói övezetekben megvalósuló fejlesztések ösztönzésére a Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramot, valamint a kevés hitelfedezettel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési beruházásainak elősegítésére az ECONOVA Hitelprogramot.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2004. november 30.

2. A Kormány az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett – amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott – éven túli lejáratú hitelfelvételekhez és kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan

a)2 a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram finanszírozásához 135 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározott keret terhére árfolyam-garanciát vállal. A program futamideje a garancia szempontjából 21 év. Az árfolyam-garancia 60 milliárd forint esetében 2004. november 17-én, 20 milliárd forint esetében 2005. június 15-én, 55 milliárd forint esetében 2005. szeptember 30-án a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik, és az ezt követően a program finanszírozásához eszközölt átváltásokra terjed ki;

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter, pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

b)3 az ECONOVA Hitelprogram finanszírozásához 10 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló a 2003. évi CXVI. törvény 39. § (3) bekezdésében meghatározott keret terhére árfolyam-garanciát vállal. A program futamideje a garancia szempontjából 16 év. Az árfolyam-garancia a jelen kormányhatározat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik.

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter, pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

3. A Kormány tudomásul veszi, hogy az Európa terv Agrárhitel programjának bevezetéséről szóló 2016/2004. (I. 22.) Korm. határozat 17. pontjában az Európa terv Agrárhitel program finanszírozásához 50 milliárd forint mértékig a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 39. §-ának (3) bekezdésében meghatározott keret terhére a Kormány által vállalt árfolyam-garancia 7,5 milliárd forintos mértékig került lekötésre, és a program lezárása miatt további kötelezettségvállalásra nem kerül sor.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba; egyidejűleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság középtávú stratégiájáról és üzleti tervéről szóló 2125/2004. (V. 28.) Korm. határozat 2. b) pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. A Kormány a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 39. § (3) bekezdésében meghatározott keret terhére árfolyam-garanciát vállal]

b) az MFB Rt. által amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez és kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan a Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram finanszírozásához 10 milliárd forintos mértékig.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1

Megjelent: Határozatok Tára 2004. évi 56. szám.

2

A 2. pont a) alpontja az 1095/2005. (IX. 22.) Korm. határozat 6. pontjának b) alpontjával megállapított szöveg.

3

A 2. b) pont második mondata az 1041/2005. Korm. határozat 9. b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére