• Tartalom

2004. évi XXIII. törvény

2004. évi XXIII. törvény

az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–13. §2

14. §3

15. §4

16–20. §5

21. §6

22. §7

23. §8

Záró rendelkezések

24. § (1)9 Ez a törvény a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvénnyel egyidejűleg lép hatályba.

(2)–(3)10

(4) Az e törvény 18. §-ával módosított Étv. 32. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételek nem érintik a korábbi szabályozás alapján szerzett és folyamatosan gyakorolt jogosultságokat.

25. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

– a Tanács 1999. április 29-i 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról,

– a Tanács 1985. június 10-i 85/384/EGK irányelve az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. április 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. április 26. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 5. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–13. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 672. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 14. §-t a 2004: LXIII. törvény 2. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 15. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 672. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 16–20. §-t és a 16. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 672. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 21. §-t a 2007: I. törvény 128. § (2) bekezdésének h) pontja, az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 672. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 22. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 672. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 23. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 672. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 24. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 672. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 24. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 672. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére