• Tartalom

230/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet

230/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával a Kormány a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § (1)4 Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba

a)–d)5

(2)6

(3) Az 1. §-ban foglaltak alkalmazása szempontjából

a) az R. 2. és 5. §-ában meghatározott támogatások közül azokat kell figyelembe venni, amelyek vonatkozásában az államigazgatási határozat e rendelet hatálybalépését követően,

b) az R. 3. §-ában meghatározott támogatás esetében pedig azokat kell figyelembe venni, amelyek vonatkozásában az államigazgatási határozat 2003. január 1-jét követően

emelkedett jogerőre.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 79. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 648. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 225/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 13. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 648. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a)–d) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 648. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 648. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére