• Tartalom

268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet

268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról

2014.09.05.

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kormány

a)1

b) a kiemelkedő népművészeti tevékenység elismerésére Népművészet Mestere díjat

(a továbbiakban együtt: díj) alapít és adományoz.

2–4. §2

5. § (1) A Népművészet Mestere díj – egyes alkotások vagy egész életmű elismeréseként – azoknak adományozható, akik hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk során kiemelkedő teljesítményt értek el a népművészet (a tárgyalkotó népi kézművesség, vagy a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese, a hagyományőrzés) területén.

(2) A Népművészet Mestere díjban évente 10 személy részesülhet.

6. § (1)3

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott díj adományozására minden év augusztus 20-án, Szent István ünnepén kerül sor.

(3) A díjat a Kormány adományozza, és azt a miniszterelnök vagy az általa kijelölt személy adja át.

7. §4

8. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott díj adományozására javaslatot tehetnek a népművészet területén működő jogi személyek (intézmények, népművészeti érdekképviseleti szervezetek, népművészeti alkotóközösségek, népművészeti intézményeket fenntartó önkormányzatok stb.).

(2)5 A javaslatokat évente, az adományozás évében március 31-éig kell eljuttatni a kultúráért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter).

9. § (1) A javaslatok értékelésére és ajánlás készítésére a miniszter öt évre, hét-hét főből álló bizottságot hoz létre. A bizottságok elnöke a miniszter vagy megbízottja.

(2) A bizottság megbízásából a díjazásra javasoltak névsorát a miniszter a Kormány elé terjeszti.

(3)6

10. § (1) A díjjal adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(2) A pénzjutalom összege:

a)–c)7

d)8 a Népművészet Mestere díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 50%-a.

(3) A díj csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.

(4) A díj posztumusz nem adományozható.

11–12. §9

13. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)10

1

Az 1. § a) pontját a 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 2–4. §-t a 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (1) bekezdését a 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 7. §-t a 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 284. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (3) bekezdését a 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 10. § (2) bekezdés a)–c) pontját a 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 10. § (2) bekezdés d) pontja a 18/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 11–12. §-t a 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 13. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 630. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére