• Tartalom

27/2004. (VIII. 26.) IM rendelet

27/2004. (VIII. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének b), d), g) és h) pontjában, a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 84. §-ának (3) bekezdésében és 88. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az 1. § (14) bekezdése tekintetében a Magyar Országos Levéltárral, a 2. § tekintetében a pénzügyminiszterrel, az 5. § tekintetében pedig a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. §2

6. §3

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)–(3)4

(4)5 A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Melléklet a 27/2004. (VIII. 26.) IM rendelethez6

1

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7. § (4) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 39. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére