• Tartalom

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásárólérzékeny területeken levő települések besorolása>

2014.10.12.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. §-ával és 2. számú mellékletével összhangban – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet melléklete tartalmazza

a) a felszín alatti víz állapota szempontjából

aa) a Kr. 2. számú mellékletének 1. pontja alapján meghatározott fokozottan érzékeny,

ab) a Kr. 2. számú mellékletének 2. pontja alapján meghatározott érzékeny,

ac) a Kr. 2. számú mellékletének 3. pontja alapján meghatározott kevésbé érzékeny, valamint

b) a Kr. 3. § 19. pontja szerint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi (a továbbiakban: kiemelten érzékeny)

területen levő települések listáját.

2. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.

(2)1

Melléklet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez2

Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny,
valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések
1

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. §-ának 69. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A melléklet a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 47/2014. (X. 10.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére