• Tartalom

2004. évi XXVIII. törvény

2004. évi XXVIII. törvény

a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–5. §2

6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

10–11. §7

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

12. § (1) E törvény 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2)8

(3) A munkaügyi ellenőrzés során – a munkaügyi jogszabályokkal kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség, valamint a munkaviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére és a kötelező tartalmi elemek meglétére vonatkozó rendelkezések megsértése miatt – a munkaügyi, illetőleg szabálysértési bírság tárgyában hozott határozat nem hajtható végre, amennyiben a kötelezett a szerződéskötés nélkül történt foglalkoztatásra a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályokat alkalmazza, és az így megkötött szerződés alapján foglalkoztatottakat társadalombiztosítási biztosítottakként 2004. június 30-ig nyilvántartásba veszi.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény a 2004. január 1. és 2004. április 30. között létrejött szerződéskötés nélkül történő foglalkoztatásra vonatkozik.

(5)9 A szerződéskötés nélkül történt foglalkoztatás esetében a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok alkalmazásáról és a foglalkoztatottak társadalombiztosítási nyilvántartásba vételéről a kötelezett – a (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény elvesztésének terhével – 2004. július 31-ig köteles a munkaügyi hatóságot értesíteni.

(6)10 A fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez a (3) bekezdésben megjelölt feltételeket nem kell teljesítenie a munkáltatónak, ha a jogviszony a munkaügyi ellenőrzéstől függetlenül 2004. június 30-ig megszűnt. A jogviszony megszűnéséről a munkáltató – a (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény elvesztésének terhével – 2004. július 31-ig köteles a munkaügyi hatóságot értesíteni.

(7)11 Ha a munkaügyi hatóság az (5) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése alapján a munkáltató terhére előírt fizetési kötelezettséget törli, ezzel a jogviszonnyal összefüggésben a szerződéskötés nélkül foglalkoztatott magánszemélyek terhére sem írható elő fizetési kötelezettség.

(8) A 2004. július 1-jét követően lefolytatott munkaügyi ellenőrzés – a (3) bekezdés hatálya alá tartozó esetekben – a munkaügyi jogszabályokban előírt bejelentési kötelezettség, valamint a munkaviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések betartása tekintetében a 2004. július 1-jét megelőző időszakot nem vizsgálja, feltéve, hogy az ellenőrzés a 2004. július 1-jét követő időszakra munkaügyi jogszabály megsértését nem állapította meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. április 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. április 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 69. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–5. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 677. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 677. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 677. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 8. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 677. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 677. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 10–11. §-t és a 10. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 677. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 12. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 677. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 12. § (5) bekezdése a 2006: CIX. törvény 126. § (2) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. § (6) bekezdése a 2006: CIX. törvény 126. § (2) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (7) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésének 57. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére