• Tartalom

3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet

3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról1

2004.07.24.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: KT) 20. §-ának (2) bekezdésében és 21. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

c) a KT 24. §-a (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 10%-át,

d) a KT 4. számú melléklete B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatokat normatívan megillető személyi jövedelemadó összegeit,

e) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatokat a bevételeikben meglévő aránytalanság mérsékelése érdekében megillető kiegészítés vagy csökkentés összegeit,

f) e bekezdés a)–e) pontjaiban foglalt források együttes összegét

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

1/A. §2 (1) A KT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű személyi jövedelemadó előirányzata a következő jogcímeken módosul:

17. Gyermekek napközbeni ellátása

c) Ingyenes intézményi étkeztetés

25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz

aa) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés

ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz

(2) A KT 8. számú melléklet I. részében szereplő egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok, teljesítménymutatók kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata a következő jogcímen módosul:

4. Szakmai fejlesztési feladatok

(3) Az (1)–(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítások miatt az 1–2. számú melléklet adataitól való eltérések összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. § (3) bekezdésben foglalt forrásokat és együttes összegüket a 4. számú mellékletben szereplő különbözetek összege módosítja.

(5) A 4. számú mellékletben meghatározott különbözet éves összegének 2004. május 31-ig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben május hónap 31-éig bezárólag, a fennmaradó további különbözetet június 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg, a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár érvényesíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2004. évi 10. számának II. kötete tartalmazza, a mellékleteket a CD-JOGÁSZ 2004. évi 2. lemezén közöljük, a Szakjogász programban. A 4. számú mellékletet a 36/2004. (VII. 21.) PM–BM együttes rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

2

Az 1/A. §-t a 36/2004. (VII. 21.) PM–BM együttes rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére