• Tartalom

2004. évi XXXI. törvény

2004. évi XXXI. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–19. §2

20. §3

21. §4

22. §5

Átmeneti és záró rendelkezések

23. §6 E törvény az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

24–25. §7

26. § A 20. § (3) bekezdése, valamint a 25. §-ban megnevezett jogszabályhelyeket érintően a 2004. május 1-je előtt kibocsátott, az ellenőrzött cselekmény elvégzésekor vagy esemény bekövetkeztekor, illetve állapot fennállásakor hatályos jegybanki rendelkezések alkalmazandók a Felügyelet, illetőleg az MNB eljárásai során a Hpt. és a Tpt. hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

1

A törvény az Országgyűlés a 2004. április 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. május 1. A törvényt a 2011: CCVIII. törvény 78. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–19. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 679. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 20. §-t valamint az azt megelőző címet és alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 679. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 21. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 679. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 22. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 679. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 23. § a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 679. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 24–25. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 679. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére