• Tartalom

31/2004. (XII. 21.) FMM rendelet

31/2004. (XII. 21.) FMM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. §-ának (4) bekezdésében és 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján – a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával – a következőket rendelem el:

1–2. §1

3–11. §2

12. §3 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)–(3)4

(4) E rendelet hatálybalépését megelőzően a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészének decentralizált kerete terhére nyújtott támogatások tekintetében a szerződések megkötésére és a támogatások folyósítására a pályázatok kiírásakor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni, illetve e rendelet szabályait a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészének decentralizált kerete terhére nyújtott támogatások tekintetében a hatálybalépést követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

Melléklet a 31/2004. (XII. 21.) FMM rendelethez5

1

Az 1–2. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3–11. §-t és a 3. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 12. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére