• Tartalom

4/2004. (II. 27.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet és a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének b), d) és g) pontjában, továbbá az 1. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Ltv. 10. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kérdésekben a Magyar Országos Levéltár egyetértésével – a következőket rendelem el:

1–3. §1

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)–(3)2

Melléklet a 4/2004. (II. 27.) IM rendelethez3

1

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 55. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 55. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 55. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére