• Tartalom

4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet

4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet

a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet módosításáról

2008.05.16.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

1–4. §1

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1–6. számú melléklet a 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM
együttes rendelethez2

1

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. §-ának 84. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1–6. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. §-ának 84. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére