• Tartalom

43/2004. (XII. 17.) PM–BM együttes rendelet

43/2004. (XII. 17.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 2003. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 4/2003. (I. 30.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról1

2004.12.25.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 7. § (1)–(2), (4)–(5), (7) és (9) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatokat 2003. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 4/2003. (I. 30.) PM–BM együttes rendelet 1., 2. számú melléklete, valamint a rendelet kiegészítéséről szóló 12/2003. (V. 23.) PM–BM együttes rendelet alapján a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján megállapított jogtalanul igénybe vett összeg után teljesítendő igénybevételi kamatfizetési kötelezettségeket önkormányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Állami Számvevőszék által feltárt, a helyi önkormányzatok részéről a 2003. évben jogosulatlanul igénybe vett, valamint az őket többletként megillető normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként részletezett összegeit a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

4. § A központosított előirányzatok, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásának önkormányzatonkénti elszámolását – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira – az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására és a bérkiadásaikhoz kapott kiegészítő támogatás elszámolásakor megállapított visszafizetési kötelezettségeket a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § A jövedelemkülönbség mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő önkormányzatok teljes körű elszámolását a 8. számú melléklet tartalmazza.

7. § A személyi jövedelemadó differenciálódás mérséklésének elszámolásakor megállapított visszafizetési kötelezettségeket – figyelemmel az Állami Számvevőszék vizsgálatára – a 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § A 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt összegek elszámolását – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira – a 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Állami Számvevőszék által 2003. évben feltárt, a helyi önkormányzatok részéről jogtalanul igénybe vett céltámogatások, céljellegű decentralizált támogatások, valamint területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások visszafizetési kötelezettségeinek önkormányzatok szerinti részletezését a 12., 13. és 14. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az 1000 forinton aluli összegek nem képezik visszafizetési kötelezettség tárgyát.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2004. évi 193. számának II/1–2. kötete tartalmazza, azokat a Hivatalos CD JOGTÁR 2005. évi 1. számában közöljük, a Szakjogász programban.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére