• Tartalom

51/2004. (XII. 29.) PM rendelet

a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2016.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 100. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a törvény 67. §-ában foglaltakra is – a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatása díj mértékének, valamint a díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának, visszatérítésének részletes szabályairól a következőket rendelem el:

1. §1 (1) A bírósági eljárási illeték általános szabályoktól eltérő, utólagos elszámolással történő megfizetésének engedélyezése iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke 120 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meghosszabbításáért 60 000 forint, a módosításért pedig 12 000 forint díjat kell fizetni.

(3)2 A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámára kell megfizetni, és az erről szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez. A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon számlaszámára kell teljesíteni, amelyhez a kérelmező gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság besorolásra került. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámainak részletes felsorolását, valamint az illetékességi terület alapján a számlaszámhoz sorolt megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokat az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1)3 A díjkötelezettség akkor is fennáll, ha a kérelmet az állami adóhatóság elutasítja, vagy ha azt az ügyfél visszavonja. A kérelem ismételt benyújtása esetén a díjat újból meg kell fizetni.

(2)4

3. § A díjak kezelésére, elszámolására, valamint visszatérítésére a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályt kell irányadónak tekinteni azzal, hogy a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

4. § Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően előterjesztett kérelmek esetében kell alkalmazni.

Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez5

Számlaszám jogosultja

Számlaszám

Számlaszámhoz sorolt szervek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

10032000-00289995-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10027006-00289988-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10034002-00319834-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10028007-00289964-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Szeged

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10033001-00289957-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10029008-00289940-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága

10024003-00289971-
00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága

1

Az 1. § a 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdését az 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A mellékletet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére