• Tartalom

2004. évi LXV. törvény

2004. évi LXV. törvény

a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2–4. §3

5. §4

6. §5

7. §6

8–16. §7

17. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a törvény hatálybalépése után indult bírósági, illetve végrehajtási ügyekben kell alkalmazni.

(2) Folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandók

a) e törvénynek a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos rendelkezései [1–3. §, 5–6. §, 7. § (2) bekezdés, 8. §], ha a kézbesítési vélelem a törvény hatálybalépését követően állt be,

(3)–(4)8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. június 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. június 30. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 6. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 698. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2–4. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 698. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 698. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 698. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 7. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 698. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 8–16. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 698. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 17. § (3)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 698. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére