• Tartalom

2004. évi LXXVI. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

I–II.2

III.

Záró rendelkezések


27. § (1)3 Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2)4 E törvény 1. §-ában, 3. §-ában, 4. §-ával megállapított a Kvt. 45. §-a (2) bekezdésének b) pontja, valamint e törvény 7. §-ában foglalt rendelkezéseket a 2004. július 20-án már a kidolgozás folyamatában lévő terv, illetve program esetében, ha a terv, illetve program elfogadása vagy az Országgyűlés elé terjesztése 2006. július 20-a után történik, a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti terv, illetve program e törvény 3. § (2) bekezdésével módosított Kvt.
a) 43. § (5) bekezdésének a) pontja hatálya alá tartozik, vagy
b) 43. § (5) bekezdésének b) pontja hatálya alá tartozik, és a környezet védelméért felelős szervek véleménye szerint jelentősek a várható környezeti hatások,
az elfogadásért felelős szerv vagy az Országgyűlés elé terjesztendő javaslat esetén az érintett miniszter dönti el, hogy a tervezés előrehaladását figyelembe véve előírja-e a környezeti vizsgálat lefolytatását. Döntéséről és indokairól a környezet védelméért felelős szerveket és a nyilvánosságot tájékoztatni kell.
(4) E törvény 6. §-a (1) és (2) bekezdésének az egységes környezethasználati engedélyezésre vonatkozó szabályait a 2005. január 1-jét követően induló környezetvédelmi engedélyezési eljárások részletes hatásvizsgálata során kell alkalmazni.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. június 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. július 8. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 72. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I–II. fejezetet [1–26. §-ok] a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 709. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 27. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 709. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 27. § (2) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 709. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére