• Tartalom

2004. évi XCVII. törvény

2004. évi XCVII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról1

2007.07.01.

Az Országgyűlés a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. §2

2. §3

3. §4

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) Az Áht. e törvény 2. §-ának (2) bekezdésével módosított 22. §-ának (2) bekezdését az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett közbeszerzési eljárásra, koncessziós pályázati eljárásra vagy más versenyeztetési eljárásra nem kell alkalmazni. Ezekben az esetekben az Áht. e törvény módosítása előtti 22. §-ának megfelelően kell eljárni.

5. §5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. október 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. október 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 74. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 721. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 721. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 721. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 721. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére