• Tartalom

2005. évi I. törvény

2005. évi I. törvény

a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2012.01.01.

Első fejezet2

1–31. §

Második fejezet3

32–37. §

Harmadik Fejezet

38. §4

Negyedik Fejezet

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló
2004. évi XIX. törvény módosítása

39. §5

Ötödik fejezet6

40. §7

Hatodik Fejezet8

41. §

Záró rendelkezések

42. § (1)9 Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)10

(3) E törvény alkalmazásában a 6. §, 8. §, 24. § és 28. §-ában meghatározott szabadságra, illetménypótlékra vonatkozó szabályokat 2004. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

(4) E törvény 17. §-ában szabályozott szolgálati nyugdíj összegének megállapítására vonatkozó rendelkezést, azon hivatásos állományúak esetében, akik e törvény hatálybalépésekor már elérték vagy meghaladták a 25 éves szolgálati idejüket, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy e törvény hatálybalépésekor megszerzett szolgálati idejük szerint kell megállapítani a szolgálati nyugdíjuk összegét.

(5) E törvény 18. §-ában szabályozott özvegyi nyugdíjra vonatkozó rendelkezést 2004. november 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

(6)11 Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a rendészeti szakvizsga rendjét, valamint a rendészetért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a felügyelete alá tartozó képzések, továbbképzések rendjét.

Melléklet a 2005. évi I. törvényhez12

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. február 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. február 21. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 36. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az Első fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 745. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Második fejezetet a 2007: CLXXI. törvény 17. § (9) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 38. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: XC. törvény 20. § (4) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 39. §-t a 2010: CXXII. törvény 172. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az Ötödik fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 745. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 40. §-t a 2006: XCIV. törvény 26. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A hatodik fejezetet a 2011: CXXVIII. törvény 174. § (4) bekezdés hatályon kívül helyezte.

9

A 42. § (1) bekezdése a 2007: II. törvény 109. § (6) bekezdésének d) pontja és a 2007: LXXXII. törvény 2. § 745. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 42. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 745. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 42. § (6) bekezdése a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 745. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére