• Tartalom

104/2005. (VI. 11.) Korm. rendelet

104/2005. (VI. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3–6. §3

7. §4

8. §5

9–10. §6

11. § (1) A Kr. 5. számú mellékletének 23. és 31. sora szerinti előirányzatok meglévő hányadát „együttesen kezelt keretek” megnevezéssel együtt kell kezelni.

(2)7 Az (1) bekezdés szerinti együttesen kezelt keretekkel összevonásra kerül a Kr. 5. számú mellékletének 26. sora szerinti előirányzat is.

12. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. július 1-jén lép hatályba.

(2)8

(3) E rendelet 7. §-ának és 11. §-a (2) bekezdésének hatálybalépését külön jogszabály határozza meg.9

1

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 521. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 521. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § a 182/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

5

A 8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 521. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 11. § (2) bekezdése a 182/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 2006. január 1-jén lép hatályba.

8

A 12. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 521. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § a 182/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba, a 11. § (2) bekezdése e módosító rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 2006. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére