• Tartalom

2005. évi CXII. törvény

2005. évi CXII. törvény

a számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról1

2008.01.01.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés


30. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben, valamint a 31. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az Szt.-t módosító rendelkezéseket először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E törvény Szt.-t módosító 11. §-a – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével egyidejűleg – 2005. november 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény Szt.-t módosító 1–4., 6–10. és 12–13. §-aiban foglalt előírásokat a 2005. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.
(4)3
(5)4 A 2005. december 31-én fennálló, halasztott ráfordításként kimutatott összeg tekintetében a 2005. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni, azzal, hogy az elhatárolt összeget az érintett devizakötelezettségek 2005. üzleti évre, illetve az azt követő üzleti év(ek)re elszámolt árfolyamnyereségének megfelelő összeggel is – azzal szemben – csökkenteni kell.
(6)–(7)5

Átmeneti rendelkezések


32. § E törvény közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. október 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. október 21. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 90. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I–II. Fejezetet (1–29. §-t) a 2007: LXXXII. törvény 2. § 827. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 30. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 827. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 30. § (5) bekezdésének első mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. § 827. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 30. § (6)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 827. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 31. §-t a 2007: LXXV. törvény 227. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte – e módosító törvény 201. § (1) bekezdése alapján – 2008. január 1. napjával.

7

A 33. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 827. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére