• Tartalom

2005. évi CXIII. törvény

2005. évi CXIII. törvény

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–12. §2

13. §3

14–22. §4

23. §5

24–27. §6

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

28. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(2)7

Átmeneti rendelkezések

29. § (1) E törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően indult ügyben – ideértve a megismételt eljárást is – kell alkalmazni.

(2)8

(3) E törvény hatálybalépését megelőzően elkövetett jogszabálysértés esetén intézkedést csak az elkövetés időpontjában hatályos rendelkezések alapján lehet alkalmazni.

(4)9

30. §10

31–34. §11

35. §12

a)–n)13

o)14

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. október 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. október 25. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (8) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 13. §-t a 2007: XLIX. törvény 15. § (4) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 14–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 23. §-t a 2007: XLIX. törvény 15. § (4) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 24–27. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 28. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 29. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 29. § (4) bekezdését a 2007: XLIX. törvény 15. § (4) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 30. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 31–34. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 35. § bevezető szövegrészét és a 35. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 35. § a)–n) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 828. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 35. § o) pontját a 2007: XLIX. törvény 15. § (4) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére