• Tartalom

117/2005. (XII. 19.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

2008.05.16.

1–50. §1

51. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat azonban az azok megindításakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

(2) Az (1) bekezdés, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény 53. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában folyamatban lévő eljárások alatt a körzeti földhivatalnál e rendelet hatálybalépését megelőző napig megindított eljárásokat kell érteni.

(3) A 6. számú melléklet 2007. január 1-jén lép hatályba. 2007. január 1-jétől az a beadvány, amelyhez melléklet nem tartozik, a 6. számú mellékletben meghatározott nyomtatvány alkalmazásával elektronikus úton is benyújtható.

(4)–(5)2

1–6. számú melléklet a 117/2005. (XII. 19.) FVM rendelethez3

1

Az 1–50. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 118. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 51. § (4)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 118. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–6. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 118. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére