• Tartalom

2005. évi XII. törvény

2005. évi XII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2–12. §3

13. §4

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; rendelkezései közül

a) a 2. §, valamint a 10. § (1)–(2) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben,

b) a 9. §, valamint a 10. § (3)–(4) bekezdésének rendelkezéseit az első fokú határozattal még le nem zárt folyamatban levő ügyekben is

alkalmazni kell.

(2)5

(3) A törvény hatálybalépését megelőzően kiadott, nyomvonalat megállapító miniszteri rendelettel érintett ingatlanok esetében az Aptv. 17. §-ának e törvény 3. §-ával beiktatott (3)–(4) és (6)–(10) bekezdése szerinti tilalom e törvény hatálybalépésétől számított négy évig áll fenn.

(4) Az Aptv. 17. §-ának e törvény 3. §-ával megállapított (11) bekezdése szerinti hat hónapos határidőt a törvény hatálybalépése előtt kiadott, nyomvonalat megállapító miniszteri rendelet esetében e törvény hatálybalépésétől kell számítani.

(5)6

1–2. számú melléklet a 2005. évi XII. törvényhez7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. március 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. március 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 79. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 2005: CLX. törvény 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 752. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 13. §-t a 2005: CLX. törvény 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 14. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 752. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 14. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 752. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–2. számú mellékletet a 2005: CLX. törvény 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére