• Tartalom

2005. évi CXXII. törvény

2005. évi CXXII. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–52. §2

53. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

(2)–(3)3

(4) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett egészségügyi célvagyoni jelleg tényét.

(5)4 E törvény hatálybalépését követő 60. napon a tartós földhasználatba adott ingatlanok e törvény erejénél fogva a tartós földhasználók tulajdonába kerülnek. A tartós földhasználók tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogát a tartós földhasználó kérelmére kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

(6)5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. november 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. november 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 91. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–52. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 832. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 53. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 832. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 53. § (5) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 832. pontja és 13. § (1) bekezdésének 62. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 53. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 832. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére