• Tartalom
Oldalmenü

125/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

1–2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően megkötendő szerződésekre kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 136/2015. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 508. pontja hatályon kívül helyezte.