• Tartalom

2005. évi CXXX. törvény

2005. évi CXXX. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–20. §2

21. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a 22. §-ban meghatározott kivételekkel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)–(4)3

22. § (1) A 3. és a 4. § rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az 1. és a 14. § rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az ügyben a bíróság a törvény hatálybalépésekor még nem hozott jogerős határozatot. Ha a jogerős határozatot a bíróság a törvény hatálybalépése előtt már meghozta, úgy a felülvizsgálatra a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. november 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. november 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 42. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–20. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 836. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 21. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 836. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére