• Tartalom

2005. évi CXLVII. törvény

2005. évi CXLVII. törvény

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–28. §2

29. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2)3

(3) Az e törvénnyel megállapított

a) Kt. 115. § -a (1) bekezdésének c) pontjában, a 116. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat azoknál kell alkalmazni, akik e törvény hatálybalépésének napján az alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán folytatják tanulmányaikat, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál.

b) Kt. 117. §-a (2) bekezdésében foglaltakat azoknál kell alkalmazni, akik e törvény hatálybalépésének napján olyan oktatás kezdő évfolyamra járnak, amelyben térítési díjat kell fizetni, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál.

c) A Kt. 80. §-ának (2) bekezdésében foglaltak meglétét a jegyző, főjegyző a Kt. 79. §-ában és a 80. § (5) bekezdésében meghatározottak esetében az engedély kiadásától, a korábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények esetén e törvény hatálybalépését követően vizsgálja meg, hogy rendelkezésre állnak-e, illetve az előírt feltételek 2006. szeptember 1-jéig megteremthetők-e. Indokolt esetben a Kt. 80. § (6) bekezdése szerint függeszti fel a normatív költségvetési támogatás folyósítását.

d) A Kt. 114. §-a (1) bekezdése b) pontjának második és hetedik gondolatjelében és a 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontjában foglaltakat azoknál a tanulóknál kell alkalmazni, akik az e törvény hatálybalépésének napján az első szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok kezdő évfolyamára járnak, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 20. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 19. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–28. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 846. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 29. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 846. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére