• Tartalom

2005. évi CXLIX. törvény

2005. évi CXLIX. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról1

2007.08.01.

1–6. §2

7. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 79. §-ának (1) bekezdésében meghatározott törzsszámhoz kapcsolódó iratok kezelése tekintetében 2015. január 1-jétől,

b) a bevezetésre kerülő iratkezelési szoftverek tekintetében 2007. január 1-jétől,

c)3 a már alkalmazásban lévő iratkezelési szoftvereket illetően pedig 2009. január 1-jétől

kell alkalmazni.

8. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 20. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 7. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 847. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (2) bekezdésének c) pontja a 2007: XCVII. törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. augusztus 1. napját követően készített és a 2008. január 1. napját követően hatályba léptetni kívánt iratkezelési szabályzatok és irattári tervek vonatkozásában kell alkalmazni.

4

A 8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 847. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére